Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri, kanser teşhisleri arasında önde gelen ölüm nedeni olmakla birlikte yapılan çalışmalar 2017'de yalnızca ABD'de 145.849 ölümden sorumlu olduğunu göstermiştir. Neyse ki, son on yılda akciğer kanseri ölüm oranı, sigarayı bırakma ve terapötik iyileştirmeler gibi başarılı halk sağlığı kampanyaları sayesinde hızlı bir düşüş yaşamıştır. Ek olarak, yıllık düşük doz BT (LDCT) tarama programlarının, büyük klinik çalışmalarda yüksek riskli hastalar arasında akciğer kanserinden ölüm oranını en az %20 oranında azalttığı bulunmuştur. Aralık 2013'te, ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, 55 ila 80 yaş arası, 30 paket yıllık sigara öyküsü olan ve şu anda sigara içen veya son 15 yıl içinde bırakma kriterlerine sahip yetişkinler için LDCT'yi tavsiye eden kılavuzlar yayınlamıştır.

Uzmanlar COVID-19 salgınının sağlık hizmetleri endüstrisinin kaynak kullanımı üzerinde acil sonuçlar ve tıpta geniş kapsamlı uzun vadeli etkilerinin muazzam olduğunu belirtmişlerdir. Bilim insanları, pandeminin erken evrelerinde riski azaltmak için zor ama gerekli kararlarla kanser bakımının korunmuş olmadığını ifade etmişlerdir. ABD'deki kanser teşhisi, yaygın görülen malignitelerde azalmış olmakla birlikte Hollanda Kanser Kayıt Merkezi, tüm birincil kanser teşhislerinde neredeyse %30'luk bir düşüş kaydetmiştir. COVID-19 salgınının tarama ve sonraki kanser teşhisi üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Bilim insanları, etkili tarama programları aracılığıyla erken teşhisin, kolorektal, meme ve akciğer kanserinde hayat kurtardığına dikkat çekmişlerdir. COVID-19 pandemisinin başlarında, Amerikan Göğüs Doktorları Koleji'nden bir uzman paneli, yeni bireyler için taramanın geciktirilmesini ve yerleşik akciğer kanseri tarama protokollerinde hastalar için yıllık LDCT'nin ertelenmesini önermiştir. Bununla birlikte, bu popülasyonda taramanın geciktirilmesinden sonraki kısa ve uzun vadeli sonuçlar çalışılmamıştır.

Malignite şüphesi taşıyan akciğer nodülleri olan hastaların yüzdesi

Yapılan bu çalışmanın amacı, COVID-19'un akciğer kanseri taraması ve ardından kanser üzerindeki etkisini incelemek olarak açıklanmıştır. Araştırmacılar 2012'de başlayan, ileriye dönük kurumsal LDCT tarama veri tabanlarını analiz ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmaya toplamda 2.153 hasta katılmış olmakla birlikte aylık ortalama LDCT sayısı, başlangıç ​​ve COVID-19 dönemleri arasında karşılaştırılmıştır. LDCT 13 Mart 2020'de askıya alınmış ​​ve 818 tarama ziyareti iptal edilmiştir. Bu çalışma IRB (2018-7564) tarafından bilgilendirilmiş onamdan feragat edilerek onaylanmıştır. Aşamalı yeniden açılış 5 Mayıs 2020'de başlamış olmakla birlikte tam açılış 1 Haziran 2020'de başlamıştır. Araştırmacılar toplam aylık ortalama ± SD LDCT'ler ve yeni hasta aylık LDCT'lerin COVID-19 döneminde önemli ölçüde azaldığını bildirmişlerdir. Yeni hasta aylık LDCT'leri tam operasyonlara devam edilmesine rağmen düşük kalmıştır. Çalışmada üç ve 6 aylık aralıklı takip LDCT'lerine öncelik verilmiş ve başlangıç ​​ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

Araştırmacılar en önemlisi, malignite şüphesi taşıyan akciğer nodülleri (Lung-RADS 4) olan hastaların yüzdesinin, taramalar yeniden başladıktan sonra önemli ölçüde artmış olduğunu belirtmişlerdir. COVID-19, akciğer kanseri taramasında önemli bozulmaya neden olarak taranan yeni hastalarda bir azalmaya ve tarama yeniden başladıktan sonra malignite şüphesi taşıyan nodüllerin oranının artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak araştırmacılar akciğer kanseri ve LDCT tarama programını model olarak kullanan bu erken analizin, tarama programları ve kanser bakımı için pandemi ile ilgili bilinmeyen sonuçları gösterdiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Van Haren RM, Delman AM, Turner KM, Waits B, Hemingway M, Shah SA, Starnes SL. Impact of the COVID-19 Pandemic on Lung Cancer Screening Program and Subsequent Lung Cancer. J Am Coll Surg. 2020 Dec 17:S1072-7515(20)32525-4. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2020.12.002. Epub ahead of print. PMID: 33346080.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler