Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Cleveland Clinic liderliğindeki yeni bir çalışmanın sonuçları, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve genellikle reçetesiz uyku yardımı olarak kullanılan bir hormon olan melatoninin, COVID-19 için uygun bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir. COVID-19 dünya çapında yayılmaya devam ederken, özellikle de bazılarının "düşüş dalgalanması" olarak nitelendirdiği vakalar sırasında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yeni tedavi amaçlı olarak onaylanmış ilaçların yeniden kullanılması, en verimli ve uygun maliyetli yaklaşım olmaya devam etmektedir. PLOS Biology'de yayınlanan bulgulara göre, Lerner Araştırma Enstitüsü araştırmacıları tarafından COVID-19'da yeniden kullanılması, olası ilaçları belirlemek için geliştirilen yeni bir yapay zeka platformu, melatoninaların umut verici bir aday olduğunu ortaya çıkarmıştır. Cleveland Clinic'in COVID-19 kayıtlarından alınan hasta verilerinin analizi ayrıca, melatonin kullanımının yaş, ırk, sigara geçmişi ve çeşitli hastalık komorbiditelerine göre ayarlandıktan sonra SARS-CoV-2 için pozitif test pozitifliği olasılığının yaklaşık yüzde 30 ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle, virüs için pozitif test etme olasılığının azalması, aynı değişkenler için ayarlandığında Afrikalı Amerikalılar için yüzde 30'dan 52'ye yükseldiğini göstermiştir.

Cleveland Clinic Genomik Tıp Enstitüsü'nde yardımcı personel ve çalışmanın başyazarı olan Feixiong Cheng, bu bulguların, insanların doktorlarına danışmadan melatonin almaya başlamaları gerektiğini önermediğini belirtmiştir. Cheng, büyük ölçekli gözlemsel çalışmalar ve randomize kontrollü denemelerin, COVID-19'lu hastalarda melatoninin klinik faydasını doğrulamak için kritik öneme sahip olduğunu ifade etmiş ancak bu çalışmada ortaya konan ilişkiler ve bunları daha fazla keşfetme fırsatı konusunda heyecanlı olduklarını sözlerine eklemiştir.

COVID-19 ile ilgili komplikasyonları anlamak ve yeniden kullanılabilir ilaçları tanımlamak

Yapılan bu çalışmada, araştırmacılar, COVID-19 ve diğer hastalıklar arasında ortak olan klinik belirtileri ve patolojileri belirlemek için, Cleveland Clinic hastalarının ağ tıbbı metodolojilerini ve büyük ölçekli elektronik sağlık kayıtlarını kullandıklarını bildirmişlerdir. Araştırmacılar spesifik olarak, çeşitli hastalık kategorilerinde konakçı genler veya proteinler ile diğer hastalıklarla iyi ilişkili olanlar arasındaki yakınlığı ölçtüklerini belirtmişler ve bunun da daha yakınlığın, hastalıklar arasında daha yüksek bir patolojik ilişki olasılığını gösterdiğini bildirmişlerdir. Örneğin, şiddetli COVID-19 hastalarında ölümün iki ana nedeni olan solunum sıkıntısı sendromu ve sepsis ile ilişkili proteinlerin, çok sayıda SARS-CoV-2 proteiniyle yüksek oranda bağlantılı olduğunu bulmuşlardır. Dr. Cheng, bunun solunum koşullarını tedavi etmek için halihazırda onaylanmış bir ilacın, paylaşılan biyolojik hedeflere göre hareket ederek COVID-19'u da tedavi etmede bir miktar faydası olabileceğini belirtmiştir.

Araştırmacılar genel olarak, otoimmün, pulmoner ve nörolojik hastalıkların SARS-CoV-2 genlerine veya proteinlerine önemli bir ağ yakınlığı gösterdiğini belirlediklerini ve aralarında melatonin olmak üzere 34 ilacın hazırlayan adaylar olarak belirlediklerini bildirmişlerdir. Dr. Cheng, son araştırmaların, COVID-19'un birden fazla hücre tipini, dokuyu ve organı etkileyen sistematik bir hastalık olduğunu gösterdiğini, bu nedenle virüs ve diğer hastalıklar arasındaki karmaşık etkileşimler hakkında bilginin, COVID-19 ile ilgili komplikasyonları anlamak ve yeniden kullanılabilir ilaçları tanımlamak için kilit önemde olduğunu ifade etmiştir. Son olar Dr. Cheng, çalışmalarının, COVID-19 ile ilişkili hastalık belirtilerini tahmin etmek ve etkili bir tedavi arayışını kolaylaştırmak için güçlü, bütünleştirici bir ağ tıp stratejisi sağladığını sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Cleveland Clinic, Researchers use 'big data' approach to identify melatonin as possible COVID-19 treatment, ScienceDaily, November 9, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler