Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19'un nörolojik ve psikiyatrik sekelleri üzerinde önceden yayınlanmış veriler olmasına karşın COVID-19'un beyin sağlığı üzerindeki etkilerini yeterince değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan güncel bir çalışmada araştırmacılar, COVID-19 teşhisini takip eden 6 ayda hastalarda nörolojik ve psikiyatrik tanıların insidans oranları ve göreceli riskleri hakkında tahminler sağlamayı amaçladıklarını belirtmişlerdir. Bu geriye dönük kohort çalışması ve olaya kadar geçen süre analizi için, TriNetX elektronik sağlık kayıtları ağından elde edilen verileri kullanılmıştır. Kohort, birincil COVID-19 teşhisi olan hastalardan oluşmakla birlikte eşleşen bir kontrol kohortu influenza teşhisi konan hastaları ve diğer eşleşen kontrol grubu, aynı dönemde influenza dahil herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan hastaları içermektedir. COVID-19 teşhisi veya SARS-CoV-2 için pozitif testi olan hastalar kontrol kohortlarından çıkarılmıştır.

Doğrulanmış bir COVID-19 tanısından sonraki 6 ay içinde intrakraniyal hemoraji, iskemik inme, parkinsonizm, Guillain-Barré sendromu, sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları, miyonöral kavşak ve kas hastalığı, ensefalit, demans, psikotik, ruh hali ve anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozukluğu ve uykusuzluğun dahil edildiği 14 nörolojik ve psikiyatrik sonucun insidansı tahmin edilmiştir. Bir Cox modeli kullanarak, insidanslar, influenza veya diğer solunum yolu enfeksiyonları olan hastaların eğilim skoru eşleştirilmiş kohortlarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar bu tahminlerin, hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ve ensefalopatinin eşlik ettiği COVID-19 şiddetinden nasıl etkilendiğini araştırdıklarını belirtmişlerdir. Analiz farklı senaryolarda tekrarlanarak gruplar arasındaki sonuç farklılıklarının sağlamlığı değerlendirilmiştir.

Nörolojik ve psikiyatrik sekel insidansı ve riski

Nörolojik ve psikiyatrik sekel insidansı ve riski için kıyaslama sağlamak için, araştırmacılar birincil kohortu aynı dönemde teşhis edilen ek indeks olayları olan 4 hasta kohortuyla karşılaştırdıklarını bildirmişlerdir: deri enfeksiyonu, ürolitiyazis, büyük bir kemiğin kırılması ve pulmoner emboli. COVID-19 teşhisi konan 236 379 hasta arasında, sonraki 6 ay içinde tahmini nörolojik veya psikiyatrik tanı insidansı %33,62 olup, %12, 84'ü bu tür ilk teşhisi almıştır. Bir YBÜ'ye kabul edilen hastalar için tahmini tanı insidansının %46,42 ve ilk tanı için %25,79 olduğu bildirilmiştir. Çalışma sonuçlarının bireysel tanıları ile ilgili olarak, tüm COVID-19 kohortunun tahmini insidansının intrakraniyal kanama için %0,56, iskemik inme için %2,10, parkinsonizm için %0,11, demans için 0,67, anksiyete bozukluğu için %17,39 ve diğerlerinin yanı sıra psikotik bozukluk için %1,40 olduğu bildirilmiştir. YBÜ'ye kabul edilen grupta, tahmini insidansların intrakraniyal kanama için %2,66, iskemik inme için %6,92, parkinsonizm için % 0,26, demans için %1,74, anksiyete bozukluğu için %19,15 ve psikotik bozukluk için %2,77 olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar çoğu tanı kategorisinin, COVID-19'u olan hastalarda, grip olanlara ve diğer solunum yolu enfeksiyonu olanlara göre daha yaygın olduğunu belirtmişlerdir. İnsidanslarda olduğu gibi, daha şiddetli COVID-19 olan hastalarda tehlike oranının (HR) daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bilim insanları sonuçların, çeşitli duyarlılık analizlerine ve dört ek indeks sağlık olayına karşı karşılaştırmalı değerlendirmeye karşı güçlü olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma, COVID-19 enfeksiyonundan sonraki 6 ayda önemli nörolojik ve psikiyatrik morbidite için kanıt sağlamaktadır. Araştırmacılar şiddetli COVID-19'u olan hastalarda risklerin bunlarla sınırlı olmamakla birlikte en yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu bilgilerin, hizmet planlamasına ve araştırma önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir. Bu bulguları doğrulamak ve açıklamak için ileriye dönük kohortlar dahil tamamlayıcı çalışma tasarımlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Taquet M, Geddes JR, Husain M, Luciano S, Harrison PJ. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry. 2021 Apr 1;8(5):416–27. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00084-5. Epub ahead of print. PMID: 33836148; PMCID: PMC8023694.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler