Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Gastroenteroloji Dergisi'nde yayınlanan bulgulara göre, hastaneye yatırılan ve COVID-19 teşhisi konan gastrointestinal (GI) semptomları olan hastaların, GI semptomları olmayan hastalara göre hastalığı daha ağır geçirme olasılığı yüksektir. Önceki raporlara göre, COVID-19 için hastane bakımı isteyen hastaların yaklaşık yarısında sindirim semptomları vardır ve bazıları için bu sorunlar ilk veya ana şikayet olmuştur. Çin Binzhou Tıp Üniversitesi Hastanesi’nde MD, PhD olan Lei Pan ve Wuhan Tıbbi Tedavi Uzman Grubu meslektaşları ile polimeraz zincir reaksiyonu olan 204 hasta üzerinde tanımlayıcı, kesitsel, çok merkezli bir çalışma gerçekleştirmiş ve Hubei eyaletindeki üç hastanede 18 Ocak 2020'den 28 Şubat 2020'ye kadar COVID-19'u doğrulamıştır. Ekip öncelikle, klinik özellikleri, laboratuar verilerini ve tedavisini düşündü. Tedavi için hastaneye başvuran 99 hastanın (%48,5) baş şikayeti sindirim semptomları ile ilgiliydi ve bu hastaların çoğunda altta yatan sindirim hastalığı da yoktu. Hastalığın belirtileri arasında anoreksi (%83,8), ishal (%29,3), kusma (%0,8) ve karın ağrısı (%0,4) vardı ve genel olarak, semptom başlangıcından hastaneye başvurmaya kadar geçen ortalama süre 8,1 gündü. Buna karşın bu süre, sindirim semptomları olan hastalar için 9 gün, sindirim semptomları olmayanlar için 7,3 gün idi. Ayrıca başvuran 7 hastada sindirim semptomları olmasına karşın solunum semptomları yoktu.

Yapılan çalışmaya göre sindirim semptomları daha kötü sonuçlara bağlı görünmektedir. Sonuç olarak sindirim semptomları olmayan hastaların %60'ı iyileşip taburcu edilirken, sindirim semptomları olan hastaların sadece %34,3’ü iyileşme göstermiştir. MD, MSHS ve Amerikan Gastroenteroloji Dergisi baş editörü olan Brennan M. R. Spiegel, virüsün, insan hücrelerine akciğerlerdeki ACE2 reseptörü yoluyla değil, aynı zamanda GI yolu da dahil olmak üzere diğer vücut kısımlarına girdiğini belirtti. Spiegel, virüsün insan vücuduna tükürük ile girdiğini düşündüklerini ve virüsün yutulduktan daha sonra bazı hastalarda asit katmanından geçerek bağırsakları hizalayan epitel hücrelerine girmek için ACE2 reseptörlerini kullandıklarını ve böylece sindirim semptomlarının ortaya çıktığını ifade etmiştir. Ayrıca Spiegel, virüsün GI astarının hücrelerinde hızla çoğaldığını, bağırsak yoluna girdiğini, döküldüğünü ve endoskopiden mideye ve bağırsaklara zarar verebileceğine dair açık kanıtların var olduğunu, bu hastaların daha kötüye gitmesinin, vücudun daha fazlasında yer almasından kaynaklı olabileceğini sözlerine eklemiştir. Semptom başlangıcı ile COVID-19 tanısı arasındaki daha uzun bir süre için açıklama, sadece GI semptomları veya hafif solunum şikayetleri olan hastaların koronavirüse sahip olabileceğini düşünmemeleri olabilir.

Hangi Semptomları Olan Hastaları COVID-19 için Test Etmek Gerekir?

Çalışmayı yapan ekip, klinisyenlerin, ishal gibi sindirim semptomlarının COVID-19'un bir özelliği olabileceğini ve solunum semptomlarının ortaya çıkmasını beklemek yerine sindirim semptomları olan riskli hastalarda da önce şüphe endeksinin daha fazla artırılması gerekebileceğini fark etmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Spiegel, hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, tavsiyelerin hızla değişmesine rağmen, GI semptomlarını henüz rehberlerine dahil etmediğini belirtmektedir. Spiegel, sadece GI semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde dikkatli olma çağrısında bulunmuştur. Spiegel, nüfusun büyük bir kısmında düzenli olarak ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerinin olduğunu, bu nedenle COVID-19 için ishal olan herkesi test etmeye başlamanın açıkça imkansız olduğunu ifade etmiştir. Ancak birisinin yeni ateşi ve ishali varsa, bir hasta veya taşıyıcı ile temas etmiş olabileceğinden şüpheleniliyorsa, Spiegel onları test etmek istediğini belirtmiştir. Çalışmanın sınırlamaları arasında nispeten küçük bir örnek olması, retrospektif tasarımı ve dışkıda SARS-CoV-2 RNA testinin yapılmamış olması bulunur.

Medikaynak Referanslar

Digestive Symptoms Tied to Worse COVID-19 Outcomes, Ricki Lewis, Medscape, 19 March 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler