Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri, her yıl dünya çapında tahmini 1,6 milyon ölüme neden olan kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Akciğer kanserinin prognozu tanı evresine bağlıdır, 5 yıllık genel sağkalım oranı evre IA'dan (%85) evre IV hastalığa geçişte (%6) dramatik bir şekilde düşmektedir. Bu nedenle akciğer kanserinin daha erken taranması ve teşhisi hayat kurtarıcı kabul edilmektedir. Akciğer kanseri taraması için mevcut yöntem düşük doz bilgisayarlı tomografidir (LDCT). Ulusal Akciğer Tarama Çalışması, LDCT için akciğer kanseri mortalitesinde X-ışını ile karşılaştırıldığında %20'lik bir düşüş ve %6,7'lik oranda da tüm nedenlere bağlı ölümlerin azaldığını göstermiştir. Bununla birlikte, görüntü tekniği belirsiz nodüllerle sonuçlanabilir ve yanlış pozitif sonuçlar gereksiz invaziv tanı prosedürlerine ve önlenebilir ameliyatlardan kaynaklanan ölümlerin artmasına neden olur. Bu yüzden küratif tedaviyi mümkün kılan akciğer kanserinin erken teşhis süreci sağlık profesyonelleri için zorlayıcı olmaya devam etmektedir. Bazı uzmanlar bu konu ile ilgili dolaşımdaki tümör DNA (ctDNA) analizinin, malignite değerlendirmesinde ve tarama görüntülerinde bulunan akciğer nodüllerinin erken kanser tanısında yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Bu konu ile ilgili yapılan çok merkezli klinik bir çalışma ile ameliyat edilebilir 192 hasta incelendi. Çalışmada her hastanın plazma ctDNA'sı ve tümör dokusu gDNA'sı, 65 akciğer kanseri ile ilişkili genin kodlama bölgelerinin ortalama 35.000x ultra derin sekanslama ile analiz edildi.

Ek Klinik Bilgiler ile Test Sonuçları İyileştirildi

ctDNA testinin duyarlılığı %69 ve özgüllüğü ise %96 idi. Hasta yaşı ve serum biyobelirteç panellerinin kombinasyonu ile doğrusal bir diskriminant analiz yapıldı, bu sayede ctDNA testinin genel özgüllüğü %99, duyarlılığı ise %80'e yükseltilebildi. İncelenen 65 gen içinden 29'u hastalarda tespit edildi. Bunlardan en fazla TP53 (% 30 plazma ve % 62 tümör dokusu örneği) ve EGFR (sırasıyla % 20 ve % 40) mutasyonları görüldü.

Araştırmacılar plazma ctDNA akciğer nodülü değerlendirmesi ve erken kanser tespiti ile analiz edildiğini, bu sonuçları klinik bilgiler ile birleştiren bir algoritma yardımı ile testin performansının artırılabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Peng M et al. Resectable lung lesions malignancy assessment and cancer detection by ultra-deep sequencing of targeted gene mutations in plasma cell-free DNA. J Med Genet. 2019 Oct;56(10):647-653.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler