Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dolaşımdaki tümör DNA’sı (ctDNA), kanser yükünün non-invaziv değerlendirmesinde umut vaat eden bir biyobelirteçtir, ancak geniş bir klinik uygulanabilirlik için değerlendirildiğinde mevcut ctDNA tespit yöntemlerinin hassasiyeti veya hasta kapsamı yetersizdir. Bu çalışmada, ctDNA’nın ölçümünde ekonomik ve son derece hassas bir yöntem olan kanserde kişiselleştirilmiş derin dizileme ile profil oluşturma (CAPP-Seq) yöntemi araştırılmıştır. CAPP-Seq’i, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) için, tümörlerin >%95’inde mutasyonları belirlenmiş olan birden fazla somatik alterasyon sınıfını kapsayan bir tasarım ile uygulanmıştır. II-IV. evre hastaların %100’ünde ve I. evre hastaların %50’sinde ctDNA tespit edilmiştir, burada ~%0,02’ye kadar olan mutant alel fraksiyonlar için özgüllük %96 olmuştur. ctDNA seviyeleri; tümör volümüyle oldukça ilişkili olmuş, rezidüel hastalık ile ilişkili görüntüleme değişiklikleri arasında ayırt edilmiş ve ctDNA seviyelerinin ölçümü, radyografik yaklaşımlara kıyasla yanıtın daha erken değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

ctDNA ölçüm yöntemi olarak CAPP-Seq teknolojisnin önemli özelliklerinden bazıları yüksek hassasiyet ve özgüllük, hastaya özel optimizasyon ihtiyacı olmaması ve neredeyse tüm KHDAK’li hastaları kapsamasıdır. CAPP-Seq’in çeşitli malignitelerin tespiti ve izlenmesi için yardımcı bir yöntem olarak uygulanabileceği düşünülmektedir.

Medikaynak Referanslar

Aaron M Newman, Scott V Bratman, Jacqueline To, Jacob F Wynne, Neville C W Eclov, Leslie A Modlin, Chih Long Liu, Joel W Neal, Heather A Wakelee, Robert E Merritt, Joseph B Shrager, Billy W Loo Jr, Ash A Alizadeh & Maximilian Diehn. Nature Medicine sayı 20, sayfa 548–554(2014)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler