Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Geçmişte yapılmış olan gözlemsel çalışmalarda yüksek kan vitamin D ve kalsiyum düzeyleri ile kolorektal kanser gelişimi riski açısından negatif bir ilişki olduğu görülüyordu. Bu hipotezin doğruluğu ABD merkezli bir çalışma ile test edildi.

Çalışmaya 11 merkezden toplam 2200 hasta dahil edildi. Çalışma randomize ve plasebo kontrollü olarak uygulandı ve bir koldaki hastalara D3 vitamini (1000 IU/gün) ve/veya kalsiyum takviyesi (1200 mg/gün) verildi. Bu takviye sonrasında iki kol arasındaki kolorektal adenom gelişimi açısından herhangi bir fark olup olmadığı araştırıldı.

Çalışmaya dahil olan hastalar 45-75 yaş arasında bir dağılıma sahipti ve hepsinde kolorektal adenom öyküsü olup kolonoskopi sonrası tüm poliplerden arındırılmışlardı. Hastalar randomize olarak vitamin D veya kalsiyum, veya her ikisi birlikte takviye veya hiçbiri şeklinde kollara ayrılarak izlendi. Çalışmanın sonucunda beklentilerin aksine 3-5 yıllık D vitamini takviyesi ile kolorektal adenom gelişimi riskinde herhangi bir azalma sağlanmadı.

Dartmouth-Hitchcock's Norris Cotton Kanser Merkezi araştırıcılarından Dr Elizabeth L. Barry’ye göre "Bu çalışmayı daha anlamlı yapan şey klinisyenlerin sağlık kontrolleri sırasında D vitamini seviyelerini rutin olarak ölçmesi ve bu seviyenin düşük olduğu kişilerde takviye önermeleri. Bizim için de şaşırtıcı olan bir sonuçla, bu çalışmanın bize gösterdiği, kolorektal adenom oluşumunu engellemek için bu takviyelerin yeterli olmadığı.

Daha önce yapılmış olan gözlemsel çalışmalarda düşük D vitamini seviyelerinin kolorektal kanser oluşum riskini arttırdığı gözlenmişti, bu çalışmada ise D vitamini ve kalsiyum takviyesinin kanser prekürsörü olan kolorektal adenom gelişimini azaltıcı herhangi bir etkisi olmadığı görülmüş oldu.

Araştırıcılar ek analizlerle katılımcılar arasındaki genetik farkların bu sonuç üzerinde ne kadar etkisi olduğunu ve daha uzun süreli takiplerde bu sonucun ne şekilde değişeceğini araştıracaklar. Akılda tutulması gereken, kolorektal kanser oluşumunun engellenmesinde en etkili yöntemin kolonoskopi ve poliplerin alınması olduğudur.

Medikaynak Referanslar

  John A. Baron. et al. Trial of Calcium and Vitamin D for the Prevention of Colorectal Adenomas. New England Journal of Medicine, 2015; 373 (16): 1519 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler