Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çalışma, İspanya, Córdoba'daki Reina Sofía Üniversite Hastanesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya COVID-19 pnömonisi olan 76 hasta katıldı. Hastalar, 2:1 oranında D vitamini almak veya almamak üzere randomize edildi. Sonuç olarak, D vitamini grubunda 50 hasta ve kontrol grubunda 26 hasta yer aldı.

D vitamini, aynı zamanda kalsidiol, 25 (OH) D ve 25-hidroksivitamin D olarak da bilinen oral kalsifediol olarak verildi.

Tedavi yöntemi, hastaneye kabulün 1. gününde 532 mcg 25 (OH) D, ardından 3. ve 7. günlerde 266 mcg ve daha sonra taburcu olana kadar haftada bir 266 mcg yumuşak kapsüller şeklinde idi.

Hastaların D vitamini durumu ölçülmemiştir. Ancak,İspanya'nın bu bölgesinde çalışmanın yapıldığı yıl boyunca ortalama D vitamini durumu 16 ng/mL idi.

Kontrol grubunun %50'si (13 kişi) yoğun bakım ünitesine sevk edilmek zorunda kalırken D vitamini grubundakilerin yalnızca % 2'sinin (bir kişi) yoğun bakım ünitesine yatırılması gerekti.

Çalışma sonuçlarında göreceli risk olarak, D vitamini yoğun bakım ünitesine yatış riskini 25 kat azaltmıştır. Başka bir deyişle, yoğun bakım ünitesine yatırılma riskini %96 oranında ortadan kaldırmıştır.

Bu küçük çaplı bir çalışma olduğu için, potansiyel değişkenler iki grup arasında tamamıyla eşit dağıtılamamıştır. Kontrol grubunda daha fazla yüksek tansiyon hastası vardır ve kontrol grubunda sınırda daha fazla sayıda diyabetli hasta vardır. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, D vitamini alan grupta 60 yaşın üzerinde daha fazla insan vardır ve organ nakli olan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananların sayısı beş kat daha fazladır. Tüm bu farklılıkları hesaba katmak için istatistiksel ayarlamalar yapılmıştır. Ayarlama yapılan modelde, D vitamini, yoğun bakım ünitesine yatırılma olasılığını %97 oranında düşürmüştür ve %95 güven aralığı, olasılıklarda %75'ten %99,7'ye kadar azalma aralığındadır.

  1. Benzer İçerikler