Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 pandemisi, çocukların ve ergenlerin yaşamlarını benzeri görülmemiş bir şekilde değiştirdi. Bu kesintilerin birçoğu, pandemi ile ilgili stresörlerle birleştiğinde, gençlerde depresyon, anksiyete ve davranış sorunları riskini artırması olasıdır.

Yeni çalışmada araştırmacılar Seattle bölgesinde devam eden iki boylamsal çocuk ve ergen çalışması katılımcıları ile çalıştı. 224 genç ve yakını Nisan ve Mayıs 2020'de sosyal davranışlar, psikopatoloji ve pandemi ile ilgili stresleri değerlendiren bir anketi tamamladı; bu gençlerin 184'ü ve yakınları altı ay sonra, Kasım 2020- Ocak 2021 arasında tekrar aynı anketi doldurdu. Her genç için pandemi öncesi veriler mevcut olduğundan, her zaman noktasındaki sonuçlar pandemi öncesi semptomlarla kontrol edilebildi. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen gençlerin %47,8'i kız, %66'sı Beyaz, %11'i Siyah, %11'i Asyalı ve %8'i Hispanik veya Latin kökenliydi.

Pandemi ile ilgili stres faktörlerinin sayısı, pandemi sırasında içsel ve dışsal semptom artışı ile ilişkiliydi. Pandeminin başlarında, dijital cihazlarda daha az zaman geçiren ve günde 2 saatten az haber tüketen gençlerin dışa vurdukları semptomlar daha düşüktü. Doğada daha fazla zaman harcanması ise içsel semptomların düşük olması ile ilişkiliydi. Önerilen miktarda uyku ve evde kalma döneminde daha yapılandırılmış bir günlük rutine sahip olmak 6 ay sonra düşük psikopatoloji dışsallaştırması ile ilişkiliydi. Son olarak, ekran süresi ve haber tüketimi daha düşük olan çocuklarda pandemi ile ilgili stres faktörleri ve psikopatoloji arasındaki güçlü ilişki saptanmadı.

Yazarlar, çalışmanın devam eden COVID-19 salgını sırasında çocuklarının ruh sağlığını nasıl destekleyeceklerini düşünen aileler için faydalı olabilecek bir dizi strateji belirlediğini bildiriyor: 'COVID-19 pandemisi sırasında çocuklar ve ergenler arasında, özellikle ciddi hastalık veya bir aile üyesinin ölümü, önemli mali kayıp ve sosyal izolasyon dahil olmak üzere pandemi ile ilgili yüksek düzeyli stresler yaşayanlar arasında ruh sağlığı sorunları çarpıcı biçimde arttı. Pandemi sırasında daha iyi ruh sağlığını teşvik etmek için ailelerin dahil olduğu bir dizi basit strateji şunları içerir: yapılandırılmış bir günlük rutine sahip olmak, pasif ekran süresinin sınırlanması, pandemi hakkındaki haberlere maruz kalmanın sınırlanması, doğada daha fazla zaman geçirmek ve önerilen miktarda uyku.'

Medikaynak Referanslar

Less passive screen time, more structure better for kids' mental health during pandemic. ScienceDaily, 16 August 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler