Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya çapında, her yıl öncelikle hepatit B veya hepatit C virüsü ile kronik enfeksiyona bağlı olarak 500.000'den fazla hepatoselüler karsinom vaka tanısı konmaktadır. Hepatosellüler karsinoma ve karaciğere bağlı ölüm insidansı hepatit B viral supresyonu veya hepatit C eradikasyonu ile azalsa da, ileri fibrozisi olanlar da dahil olmak üzere yüksek riskli hastalarda devam eder. Bu nedenle, hepatosellüler karsinomu önlemek ve siroz kaynaklı mortaliteyi azaltmak için etkili stratejiler geliştirmesi için acil bir ihtiyaç durumu devam ediyor.

Bu konuyla ilgili daha önceki üç gözlemsel çalışmada, altta yatan viral hepatit, siroz ve antiviral ilaç kullanımı dahil olmak üzere hepatik sonuçların kilit belirleyicileri hakkında ayrıntılı veriler yoktu. Ayrıca, seçilmiş kronik viral hepatitli hasta popülasyonundan aspirinle ilişkili kanama olayları hakkında bilgi toplamak da değerli olacaktır.

Düşük Doz Aspirin Kullanımı

Araştırmacılar, İsveç'teki onaylanmış kronik hepatit B, hepatit C enfeksiyonu, karaciğerle ilişkili mortalite ve gastrointestinal kanaması olan yetişkinler ile düşük doz aspirin (≤160 mg) kullanımı arasındaki bağlantıyı incelediler. Araştırmacılar, 2005'ten 2015'e kadar kronik hepatit B veya hepatit C teşhisi konan ve aspirin kullanım öyküsü olmayan 50.275 yetişkini tanımladılar. Düşük doz aspirin almaya başlayan hastalar (14.205 hasta) ilk reçetelerinde 90 veya daha fazla ardışık doz aspirin ile tanımlanmıştır.

Ortalama 7.9 yıllık takip süresinde, hepatoselüler karsinomun tahmini kümülatif insidansı aspirin kullanıcıları arasında %4.0 ve aspirin kullanmayanlar arasında %8.3 idi (fark, -4.3 yüzde puanı; %95 güven aralığı [CI], -5.0 ila -3.6; ayarlanmış tehlike oranı, 0.69; %95 CI, 0.62 ila 0.76).

Bu ters orantının süreye bağlı olduğu ortaya çıktı; kısa süreli kullanımla karşılaştırıldığında (3 aydan <1 yıla kadar), düzeltilmiş tehlike oranları 1 ila <3 yıl kullanım için 0.90 (%95 CI, 0.76 ila 1.06) 3 ila <5 yıl kullanım için 0.66 (%95 CI, 0.56 ila 0.78) ve 5 yıl veya daha fazla kullanım için 0.57 (%95 CI, 0.42 ila 0.70) idi.

On yıllık karaciğer ile ilişkili mortalite aspirin kullanıcıları arasında %11.0 ve kullanmayanlar arasında %17.9 idi (fark, -6.9 yüzde puanı [%95 CI, -8.1 ila -5.7]; ayarlanmış tehlike oranı, 0.73 [%95 CI, 0.67 ila 0.81]). Bununla birlikte, 10 yıllık gastrointestinal kanama riski, aspirin kullanıcıları ve kullanmayanlar arasında önemli ölçüde farklılık göstermemiştir (sırasıyla %7.8 ve %6.9; fark, 0.9 yüzde puanı; %95 CI, -0.6 ila 2.4). Araştırmacılar, İsveç'teki kronik viral hepatitli yetişkinlerde gerçekleştirilen bu çalışmada, düşük doz aspirin kullanımının, hepatoselüler karsinom riski ve karaciğer ile ilişkili mortalitenin, aspirin kullanılmamasından çok daha düşük bir gastrointestinal kanama riski olmadan anlamlı olarak daha düşük olduğu sonucuna varmıştır. Bulgular cinsiyet, hepatit nedeni veya altta kompanse siroz ne olursa olsun tutarlıydı, bu da aspirinin yararlarının geniş risk altındaki bir popülasyon için geçerli olabileceğini düşündürüyor. Sonuçlar ayrıca randomize klinik çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

Simon TG, Duberg A-S, Aleman S, et al. Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. N Engl J Med 2020; 382:1018-1028 DOI: 10.1056/NEJMoa1912035

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler