Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bir tirozin kinaz inhibitörü (TKI) alan kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarında, moleküler testin daha erken yapılması, vaka kontrol çalışmasına göre daha düşük tedavi maliyetleri ve daha az hastalık ilerlemesi olasılığı ile ilişkilidir.

Texas MD Anderson Kanser Merkezinden araştırmacılar bu yaklaşımın, daha erken izleme, KML ilerleme oranını azaltma ve sağlıkla ilgili kaynak kullanımı ve maliyetlerini düşürme potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyorlar. Araştırmacılar tedaviye başladıktan sonra üç ayda bir sıklıkta izlemeyi önerdiklerini belirttiler.

Daha önce yapılan çalışmalar, KML hastalarının %30'unun bu kılavuzlara göre test aldığını ve hastaların% 75'inin, tedaviye başladıktan sonra üç ila altı ay içerisinde test almadığını göstermiştir.

Bir sağlık hizmeti talepleri veritabanındaki verileri kullanan bu vaka kontrol analizinde, araştırmacılar "daha ​​sonra izleme alan 1.097 hastanın ve "daha ​​önce izleme alan 1.633 hastanın sonuçlarını karşılaştırmıştır. Erken ve geç izlemenin tanımları endeks tarihiyle ilişkiye dayanıyordu. Daha önceki izleme grubu, bu endeks tarihinden önce yedi veya daha fazla ay en az bir test yapmıştı. Daha sonraki grup ilk kez endeks tarihinden altı ay veya daha kısa bir süre önce izlendi. İki grubun yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Daha önceki testler de daha iyi prognoz ile ilişkiliydi. Araştırmacılar hasta özelliklerini ayarladıktan sonra, daha önce izlenen hastaların izlem döneminde KML progresyonuna sahip olma olasılıkları daha sonra izlenen hastalara göre daha az olduğunu belirttiler. Buradaki risk azalması yaklaşık %30’du (risk oranı, 0.715; P = 0.028).

Erken İzleme ile Daha Fazla Klinik Fayda ve Daha Düşük Maliyet

Araştırmacılar maliyetlerin ve sonuçların izlenmesi için daha önceki ve sonraki izlemlerin birliktelikleri nedeniyle bu iki durum arasında nedensel bir ilişki gösterilebileceğine dikkat çektiler. Bununla birlikte, daha önce izlemenin NCCN yönergeleri ve klinik fayda ve düşük maliyet potansiyeli ile tutarlı olduğunu belirttiler. Sadece klinik semptomlar varken test yapmayı beklemenin pratikte önerilmediği vurgulandı.

NCCN kılavuzlarında önerildiği gibi, erken ve sıklıkla yapılan moleküler testlerin TKI tedavisi konusunda KML hastaları için çok önemli olduğunu belirten araştırmacılar hastalarda sıkça görülen erken izlemeye uymamaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Ted Bosworth Earlier Molecular Testing May Boost CML Response APRIL 9, 2019 Clinical Oncology

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler