Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri erken evrede tespit edilen ve meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda, nüks riskini azaltmak için tam meme radyasyon tedavisi (CF-WBI) sıklıkla önerilir. Diğer tedavi seçeneği ise, yüksek dozda radyasyonun (HF-WBI) daha kısa zaman diliminde hastaya verilmesidir ve bu yaklaşım 'hipofraksiyonlanmış tam meme ışınlama' olarak adlandırılır. Araştırmalar bu tedavinin tam meme radyasyon tedavisi kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Teksas Üniversitesi Kanser Merkezi'nden Dr. Simona Shaitelman ve arkadaşları, yüksek doz radyasyon tedavisinin etkililiğini araştırmak amacıyla, meme kanseri erken evrede tespit edilen ve meme koruyucu cerrahi uygulanmış 40 yaş üstündeki 287 kadının verilerini analiz etti. Bu hastalardan 149'una CF-WBI, 138'ine ise HF-WBI uygulandı. Hastalar en 6 ay süresince tedavilerin toksik etkileri ve yaşam kalitesi açısından takip edildi.

Araştırmacılar HF-WBI alan hastaların CF-WBI alanlara kıyasla çok daha düşük insidansla akut dermatit, şiddetli kaşıntı, meme ağrısı, hiperpigmentasyon ve yorgunluk yaşadığını ve günlük ihtiyaçlarını daha kolay gördüğünü tespit etti.

Michigan-Ann Arbor Üniversitesi'nden Dr. Reshma Jagsi ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise HF-WBI ve CF-WBI'nin 1 haftalık tedavideki toksik etkileri değerlendirildi.

Araştırma grubu, meme koruyucu cerrahiden sonra tam meme ışınlaması alan 2309 kadının verilerini analiz etti. Bu hastalardan 570'i HF-WBI, 1731'i ise CF-WBI almakta idi.

Dr. Jagsi ve arkadaşları, önceki çalışmanın bulguları ile benzer şekilde, CF-WBI alan hastalarda deri reaksiyonları, meme ağrısı ve yorgunluğun HF-WBI alan hastalara kıyasla daha yüksek olduğunu saptadı. CF-WBI alan hastalarda ayrıca yanma/batma, şişlik ve acı daha yüksek bulundu.

6 aylık takip süresi sonunda, Dr. Jagsi ve ve arkadaşları, iki grup arasında toksisite açısından bir fark olmadığını saptadı.

Araştırmacılar, HF-WBI'nin erken evre meme kanseri hastaları için daha düşük maliyetli, kolay uygulanan bir tedavi sunabileceğini belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/297944.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler