Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Vücudunuzdaki iltihap seviyelerini azaltmak, yaşa bağlı hastalıkların başlangıcını geciktirmek ve daha uzun yaşamak istiyorsanız, daha az yemek yiyin. Bu sonuç, ABD ve Çin'den bilim insanları tarafından, sıçanlarda kalori kısıtlı bir diyetin hücresel etkileri hakkında bugüne kadar en ayrıntılı raporu sağlayan yeni bir çalışmanın sonucudur. Kalori kısıtlamasının faydaları uzun süredir bilinmesine rağmen, yeni sonuçlar bu kısıtlamanın 27 Şubat 2020'de Cell'de detaylandırıldığı gibi hücresel yollardaki yaşlanmaya karşı nasıl koruyabildiğini göstermektedir. Salk'ın Gen İfade Laboratuarı’nda profesör ve Roger Guillemin Başkanı'nın sahibi olan Juan Carlos Izpisua Belmonte, kalori kısıtlamasının yaşam süresini artırdığını zaten bildiklerini, ancak şimdi buna neden olmak için tek hücre düzeyinde meydana gelen tüm değişiklikleri gösterdiklerini belirtti. Belmonte, bunun insanlarda yaşlanmayı tedavi etmek için nihayetinde ilaçlarla hareket edebilecekleri hedefleri verdiğini de sözlerine ekledi.

Yaşlanma, kanser, bunama, diyabet ve metabolik sendrom gibi birçok insan hastalığı için en yüksek risk faktörüdür. Yapılan araştırma ile hayvan modellerinde kalorik kısıtlamanın yaşa bağlı bu hastalıklara karşı en etkili müdahalelerden biri olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar, organizma yaşlandıkça tek tek hücrelerin birçok değişikliğe uğradığını bilseler de, kalori kısıtlamasının bu değişiklikleri nasıl etkileyebileceğini bilmiyorlardı. Yayınlanan bu yeni çalışmada Belmonte ve şu anda Çin'de kendi araştırma programlarını yürüten profesörler olan Salk laboratuarının üç mezunu da dahil olmak üzere ortak çalışanlar, normal diyetlerdeki sıçanlarla yüzde 30 daha az kalori yiyen sıçanları karşılaştırmışlardır. Hayvanların diyetleri 18 aydan 27 aya kadar kontrol edildi ki bu insanlarda, 50 ila 70 yaşları arasında kalori kısıtlı bir diyet uygulayan birine kabaca eşdeğer olacaktır. Belmonte ekibi, diyetin hem başlangıcında hem de sonunda, 56 sıçandaki 40 hücre tipinden toplam 168.703 hücre izole ve analiz etti. Buradaki hücreler yağ dokuları, karaciğer, böbrek, aort, deri, kemik iliği, beyin ve kastan gelmiştir. Araştırmacılar izole edilen her hücrede, genlerin aktivite seviyelerini ölçmek için tek hücreli genetik sekanslama teknolojisini kullanmışlardır. Ayrıca herhangi bir doku içindeki hücre tiplerinin genel bileşimine de baktılar ve daha sonra da, her diyetteki yaşlı ve genç fareleri karşılaştırdılar.

Düşük Kalorili Beslenmenin Hücreler Üzerindeki Etkisi

Araştırma, normal diyetteki sıçanların büyüdükçe meydana gelen değişikliklerin çoğu, kısıtlı diyetteki sıçanlarda meydana gelmediği gibi yaşlılıkta bile, diyetteki hayvanların doku ve hücrelerinin çoğu genç sıçanlarınkine çok benzediği sonucuna ulaşmıştır. Genel olarak ayrıca, normal bir diyet uygulanan sıçanların dokularında görülen hücre kompozisyonundaki yaşa bağlı değişikliklerin yüzde 57'si kalori kısıtlı diyetteki sıçanlarda mevcut değildir. Çin Bilimler Akademisi'nde profesör olan Guang-Hui Liu, bu yaklaşımın onlara sadece kalori kısıtlamasının bu hücre tipleri üzerindeki etkisini anlatmakla kalmadığını aynı zamanda yaşlanma sırasında tek hücre seviyesinde neler olduğuna dair en eksiksiz ve ayrıntılı çalışmayı da sağladığını ifade etti. Diyetten en çok etkilenen hücre ve genlerin bazıları bağışıklık, iltihaplanma ve lipit metabolizması ile ilgili olandır. Çalışılan hemen hemen her dokudaki bağışıklık hücrelerinin sayısı, kontrol sıçanları yaşlandıkça önemli ölçüde artmış ancak sınırlı kalorili sıçanlarda yaştan etkilenmemiştir. Kahverengi yağ dokusunda kalorili bir diyet, birçok anti-enflamatuar genin ekspresyon seviyelerini genç hayvanlarda görülenlere döndürdüğü gözlenmiştir.

Araştırmacılar, kalori kısıtlaması ile değiştirilen transkripsiyon faktörleri esasen diğer birçok genin aktivitesini geniş ölçüde değiştirebilen ana anahtarların üzerinde durduğunda, biri daha çok göze çarpmıştır. Transkripsiyon faktörü Ybx1 düzeyleri, 23 farklı hücre tipinde diyetle değiştirilmiştir. Çünkü bilim insanları, Ybx1'nin yaşa bağlı bir transkripsiyon faktörü olabileceğine ve etkileri hakkında daha fazla araştırma planladığına inanmışlardır. Ekip şu anda yaşlanan ilaç hedeflerini keşfetmek, yaşam ve sağlık süresini arttırmaya yönelik stratejiler uygulamak için bu bilgileri kullanmaya çalışmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Shuai Ma, Shuhui Sun, Lingling Geng, Moshi Song, Wei Wang, Yanxia Ye, Qianzhao Ji, Zhiran Zou, Si Wang, Xiaojuan He, Wei Li, Concepcion Rodriguez Esteban, Xiao Long, Guoji Guo, Piu Chan, Qi Zhou, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Jing Qu, Guang-Hui Liu. Caloric Restriction Reprograms the Single-Cell Transcriptional Landscape of Rattus Norvegicus Aging. Cell, 27 February 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler