Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve davranış bozukluğu (DB), geniş bir birliktelik ve genetik benzerlik gösteren rahatsızlıklardır. Öte yandan her iki hastalık da duygusal olan veya olmayan düzensizlik içeren iki farklı tipte semptomlara sahiptir. Bu iki durumun altında yatan spesifik biyolojiyi ayırmaya çalışan birkaç çalışma yapılmıştır. Her iki durumun da, semptomların yaygın olarak dağıldığı genel popülasyonda uç vakalardan oluştuğu öne sürülmüştür.

DEHB olan bireylerin kaotik duygusal tepkiler, kaygı ve depresyon gibi duygusal problemler gösterdiği gerçeğine uzun zamandan beri klinik olarak dikkat edilmiştir. Ancak, her iki durumun da beynin bilgi işleme süreci kontrolü ile ilgili bir işlev bozukluğuna sahip olduğu öne sürülse de, DEHB ve bozulmuş duygu durum arasındaki ilişki henüz tanımlanmamıştır.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, genel bir adolesan popülasyonunda (n = 1093), beyin yapısının ADHD veya DB semptomlarıyla spesifik olarak ilişkili olup olmadığı test edilmiştir. Bu çalışma, beyin ve davranışların nasıl geliştiğini daha iyi anlamayı hedefleyen birkaç Avrupa ülkesi arasında AB tarafından finanse edilen bir işbirliği olan IMAGEN projesinin bir parçasıdır.

DEHB İlaçları Davranış Bozukluğunu da Tedavi Edebilir Mi?

Çalışmada, hem DEHB hem de DB semptomlarının, prefrontal ve anterior singulat kortekste daha küçük bir yapının benzer ve örtüşen MRG bulguları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ilgi bölgeleri (ROI) yaklaşımı DEHB semptomları kontrol edildiğinde, rostral anterior singulat korteks gri cevher hacminin (GMV), DB semptomları ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca DB semptomları kontrol edildiğinde, dorsolateral/dorsomedial prefrontal korteks ve kaudal anterior singulat kortekste GMV ve yüzey alanı, DEHB semptomları ile negatif ilişkili bulunmuştur. Prefrontal ve anterior singulat bölgelere bağlı nöropsikolojik testlerin performansında yansıtılan yapısal bulgular, "Stop Sinyal testindeki performans özellikle DEHB özelliğiyle ilişkiliyken, gecikmiş azaltma ve çalışma hafızasının hem DEHB hem de DB özellikleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar sonuçların, DEHB ve DB semptomları ile ilişkili farklı top-down regülatör sistemlerde kısmen alan spesifik ve boyutsal bir kapasiteyi işaret ettiğini belirtmişlerdir. Bulguların her iki durum için daha geniş tedavi seçeneklerine yol açabileceğine dikkat çekmişlerdir. DEHB için kullanılan merkezi uyarıcı ilaçların duygudurum bozukluğu olan kişiler için de olumlu sonuçlar üretip üretemeyeceğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.

Medikaynak Referanslar

Bayard et al. Distinct brain structure and behavior related to ADHD and conduct disorder traits. Molecular Psychiatry, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler