Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Case Western Reserve Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma, demans hastalarının COVID-19 için önemli ölçüde artmış bir risk altında olduğunu ve bu riskin demanslı Afrikalı Amerikalılar için daha yüksek olduğunu bulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 61.9 milyon yetişkinin elektronik sağlık kayıtlarını gözden geçiren araştırmacılar, COVID-19'a yakalanma riskinin, demans hastası olmayanlara göre iki kat daha yüksek olduğunu bulduklarını ve demans hastaları arasında, Afrikalı Amerikalıların, Kafkasyalıların COVID-19 ile enfekte olma riskinin yaklaşık üç katına yakın bir risk taşıdığını bildirmişlerdir. Ek olarak, COVID-19'a yakalanan demans hastalarının, hastaneye yatış ve ölümler açısından COVID-19 olan ancak demansı olmayanlara göre önemli ölçüde daha kötü sonuçlara sahip oldukları gözlemlenmiştir.

Çalışma, 9 Şubat'ta hakemli Alzheimer ve Demans: Alzheimer Derneği Dergisi tarafından yayınlanmış olmakla birlikte pandemiyi kontrol etme stratejisinin bir parçası olarak özellikle Afrikalı Amerikalı demanslı insanları koruma ihtiyacını vurgulamıştır. Alzheimer Derneği, 65 yaş ve üstü tahmini 5,8 milyon Amerikalı ve dünya çapında 50 milyon insanın Alzheimer ve diğer demanslarla yaşadığını göstermiştir. Case Western Reserve Tıp Fakültesi dekanı, ortak yazar olan Pamela Davis, sonuçlarının, demans hastalarını SARS-CoV-2 olmaktan korumanın ne kadar önemli olduğunu vurguladığını, çünkü onların şiddetli hastalık için demansı olmayanlara göre daha yüksek risk altında olduklarını belirtmiştir. Davis, bu hastaların başka bir savunmasız kategori oluşturabileceğini bununla birlikte, bunun meydana geldiği mekanizmayı anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Araştırmanın yazarları arasında, Tıp Fakültesi'nin iki üyesi olan, baş araştırmacısı ve Biyomedikal bilişim profesörü ve İlaç Keşfi Yapay Zeka Merkezi'nin yöneticisi Rong Xu ve yapay zeka uzmanı QuanQiu Wang’ın da bulunduğu bildirilmiştir. Çalışmada demanslı kişilerin, belirli virüslerin ve bakterilerin beyne daha kolay ulaşmasına izin verebilecek kan-beyin bariyeri hasarı nedeniyle COVID-19'a yakalanmaya daha duyarlı olabileceği varsayılmıştır. Ek olarak, demansın bir kişinin maske takmasına, fiziksel olarak diğerlerinden uzaklaşmasına veya ellerini sık sık temizlemesine engel olabileceği belirtilmiştir. Dahası, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi durumların hem demans hem de COVID-19 için risk faktörleri olmakla birlikte daha kötü sonuçlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Demans ile ilişkili güvenlik açıkları

Alzheimer Derneği baş bilim sorumlusu PhD Maria Carrillo, Alzheimer’ın ve temsil ettikleri diğer demanslarla yaşayan milyonlarca insan adına, bu ön bulguların, demans ile ilişkili güvenlik açıklarının korkutucu bir gerçekliğini ortaya koyduğuna dikkat çekmiştir. Carrillo, insanların, özellikle de uzun süreli bakım sakinlerinin COVID-19'a karşı güvende tutmak ve aynı zamanda onları sosyal izolasyonla ilişkili sağlıkla ilgili zararlardan korumak arasında bir denge kuran stratejilerin geliştirip uygulanmasının kritik önem taşıdığını vurgulamıştır. Araştırmacılar, ABD nüfusunun %20'sini temsil eden 360 hastane ve ulusal olarak 317.000 sağlayıcıdan alınan elektronik sağlık kayıtlarını incelediklerini belirtmişlerdir. Çalışma popülasyonundaki 61.9 milyon yetişkinden bir milyondan fazlasında demans, 15.770'inde COVID-19 ve 810'unda her ikisi de olduğu bildirilmiştir. Xu, modern bilişim teknikleriyle analiz edilen hasta elektronik sağlık kayıtlarının bu kadar büyük bir tanımlanmamış veri tabanının varlığının, çalışmalarına hastalık gruplarındaki zayıflıkları tespit etme konusunda büyük bir güç verdiğini ifade etmiştir. Araştırmacılar ayrıca verileri yaş, cinsiyet, ırk, diğer sağlık koşulları ve bireylerin bir huzurevinde yaşayıp yaşamadıkları gibi faktörleri hesaba katacak şekilde ayarladıkları ve riski belirlemek için ayarlanmış bir olasılık oranı kullandıklarını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Case Western Reserve University, "People with dementia at higher risk for COVID-19, study finds: Research documents more cases, hospitalizations anddeaths, with odds of both infection and worse outcomes higher for African Americans.", ScienceDaily, 9 February 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler