Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Demans (Latince’de "uzak" + mens (masdar mentis) "mantık"), beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında birey zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder. Hollanda'dan Emma van Bussel ve meslektaşları tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Hollanda'da 23 yıllık bir periyotta (1992-1204) demans artış gösterdi. Kayıtlı demans vakalarının görülme sıklığının incelendiği çalışma, PLOS dergisinin demans özel sayısında yayınlandı.

Araştırmacılar, 1992 - 2014 yılları arasındaki genel pratisyen ağlarından 60 yaş ve üzeri yaştaki kişiler için demans teşhisi konusundaki verileri incelediler. 800.000'den fazla yaşlı insanın verisinin olduğu sistemde 23.186 yeni demans vakasına rastlandı. Demans insidans hızındaki yıllık büyümenin % 2,1 (% 95 CI% 0,5 ila% 3,8) olduğu ve insidans oranlarının kadınlar için erkeklerden 1,08 (% 95 CI 1,04 ila 1,13) daha yüksek olduğunu tahmin ediyorlar. Yazarlar, demans hakkındaki farkındalığın arttığının, son yıllarda hasta ve hekimler tarafından yaygın olarak elektronik sağlık kayıtlarındaki pratisyen hekimler tarafından demans belirtilerini etkilemiş olabileceğini ve verilerin yorumlanmasında dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Bağlantılı bir perspektifte, araştırmacı Eric Larson, demans insidans hızlarında yakın zamandaki bir düşüş olduğunu bildiren daha önceki kohort çalışmalar ışığında bulguları tartışıyor ve demansın görülme sıklığı ve prevalansı üzerine yapılan çalışmaların demansın kontrolünde olası stratejilere dair bilgiler sağlayabileceğini vurguluyor. Gelecek yıllarda beklenen yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak demans görülme oranlarının daha da artması bekleniyor.

Medikaynak Referanslar

Van Bussel EF et al. Dementia incidence trend over 1992-2014 in the Netherlands: Analysis of primary care data. PLOS Medicine, 2017; 14 (3): e1002235 DOI: 10.1371/journal.pmed.1002235

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler