Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

JAMA Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, ölümlerin %13,6'sının demansa atfedilebileceğini tahmin ediyor, bu oran demansın altta yatan ölüm nedeni olduğunu gösteren ölüm belgelerinin %5,0'ından, 2,7 kat daha fazla. BUSPH'de küresel sağlık alanında yardımcı doçent doktor olan çalışmanın baş yazarı Dr. Andrew Stokes, "İnsanların neden öldüğünü anlamak, öncelik belirleme ve kaynak tahsisi için çok önemlidir" diyor.

"Demans durumunda, birinci basamakta bunama için damgalama ve rutin testlerin olmaması dahil olmak üzere doğru ölüm sayılarını elde etmek için çok sayıda zorluk var" diyor. "Sonuçlarımız, demansın ölümlülük yükünün tanınandan daha büyük olabileceğini gösteriyor ve bu da demansın önlenmesi ve bakımının yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor."

Araştırmacılar, eksik tahminin ırka göre büyük ölçüde değiştiğini ve devlet kayıtlarının gösterdiğine kıyasla 7.1 kat daha fazla Siyah yaşlı yetişkin, 4.1 kat daha fazla Hispanik yaşlı yetişkin ve 2.3 kat daha fazla beyaz yaşlı yetişkinin demansa bağlı olarak öldüğünü buldu. Demansa bağlı ölümler erkekler için kadınlardan daha fazla ve lise eğitimi olmayan bireyler için daha fazla eksik rapor edildi. Önceki araştırmalar demansın siyahi, erkek ve / veya daha az eğitimli yaşlı yetişkinler arasında orantısız bir şekilde yaygın olduğunu göstermiştir.

Stokes, "Demans ölümlerini küçümsemenin yanı sıra, resmi kayıtlar aynı zamanda demans ölümleriyle ilişkili ırksal ve etnik eşitsizlikleri de hafife alıyor gibi görünüyor. Tahminlerimiz, Siyah ve Hispanik topluluklarda demansın orantısız yükünü ele almak için kaynakların acil olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor," diyor.

Araştırmacılar, huzurevlerine taşındıklarında başlayan bireylerden veri toplayan Sağlık ve Emeklilik Çalışmasında (HRS) 7,342 yaşlı yetişkinden oluşan ulusal temsili bir kohortun verilerini kullandı. Mevcut çalışma için, araştırmacılar, 2000 yılında gruba giren ve 2009 yılına kadar takip edilen yaşlı yetişkinlerden alınan verileri kullandı; yaş, cinsiyet, ırk / etnik köken, eğitim seviyesi, ABD bölgesi ve tıbbi teşhisler gibi diğer değişkenler için ayarlama yaparken, demans ve ölüm arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Çalışmanın kıdemli yazarı, Güney Kaliforniya Üniversitesi Leonard Davis Gerontoloji Okulu Gerontoloji profesörü ve AARP Başkanı ve Sağlık ve Emeklilik Çalışması ortak araştırmacısı Dr. Eileen Crimmins, "Bu sonuçlar demansın, Amerika ölüm oranında geçmiş rutin ölüm kayıtlarına kıyasla çok daha önemli bir faktör olduğunu göstermektedir."

Medikaynak Referanslar

Andrew C. Stokes et al. Estimates of the Association of Dementia With US Mortality Levels Using Linked Survey and Mortality Records. JAMA Neurol. Published online August 24, 2020. DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.2831

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler