Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İşitme güçlüğü duyusal, nöral veya iletimsel sebeplerle ortaya çıkabilen ve genellikle ileri yaşlardaki insanları etkileyen bir sağlık problemi olarak bilinir. 2014 yılında, ABD’de yaşayan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15'i işitme güçlüğü bildirdi. Ortaya atılan hipotezlerden birisi de demir eksikliği anemisinin işitme güçlüğüne yol açıyor olabileceğidir.

Demir eksikliği anemisinin yaygın ve kolayca düzeltilebilen bir durum olması nedeniyle, her türlü işitme kaybı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması, erken teşhisi ve uygun tedavisi için yeni olasılıklar yaratmaya yardımcı olabilir. Bu sebeple yapılan bir çalışmada, Pennsylvania Hershey'deki Penn State Milton S. Hershey Tıp Merkezi'nden alınan tanımlanmış elektronik tıbbi kayıtlardan elde edilen veriler kullanılarak yaş ve cinsiyet açısından düşük hemoglobin ve ferritin düzeyleri olan 21-90 yaş arasındaki 305,339 erişkin bireyde demir eksikliği anemisi ile işitme güçlüğü arasındaki ilişki değerlendirildi.

Çalışma popülasyonundaki hastaların yüzde 43'ü erkekti ve ortalama yaş 50 idi. Kombine işitme kaybı (orta kulağın kemik problemleri nedeniyle işitme kaybı, sensorinöral işitme kaybı, sağırlık ve belirtilmemiş işitme kaybının herhangi bir kombinasyonu) için yüzde 1,6’lık bir prevalans ve demir eksikliği anemisi için yüzde 0,7 prevalans bulundu. Hem sensorinöral işitme kaybı (koklea veya iç kulaktan beyine sinir yollarına hasar olduğunda) hem de kombine işitme kaybı ile demir eksikliği anemisi arasında ilişki tespit edildi. Anemili bireylerin yüzde 1.1'inde sensorinöral ve yüzde 3,4’ünde kombine işitme kaybı mevcuttu. Yapılan analiz ile, demir eksikliği anemisi olan yetişkinlerde sensörinöral işitme kaybı ve kombine işitme kaybı olasılığı riskinin arttığı doğrulandı.

Bu çalışma ile yetişkinlerde demir eksikliği anemisi ile işitme kaybı arasında bir ilişki olduğu gösterilmiş oldu. Bundan sonra araştırılması gereken aneminin iyileştirilmesi ile işitme kaybı olan yetişkinlerdeki genel sağlık düzeyinin ne şekilde değişeceğini bulmaktır.

Medikaynak Referanslar

Schieffer KM et al. Association of Iron Deficiency Anemia With Hearing Loss in US Adults. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 2016; DOI: 10.1001/jamaoto.2016.3631

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler