Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

University of Pittsburgh School of Medicine’den araştırmacıların liderlik ettiği çok uluslu bir araştırma grubunun yaptığı çalışmada böbrek ve kalp transplantasyonu altındaki farelerde organ reddi riskini azaltan belirli hedef donör hücreler tanımlandı. Çalışmanın sonuçlarının insanlarda organ transplantasyonu sonrası organ reddi için koruyucu ve tedavi edici yeni yollar geliştirilmesinde kullanılabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar organ transplantasyonu için son 20 yıldır herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtiyorlar ve hala hastaların dikkat çekici bir kısmının immünsupresif tedavilere rağmen red nedeniyle greftlerini kaybettiklerine dikkat çekiyorlar. Transplantasyon sonrası organ reddi probleminin üstesinden gelmek için yeni metotlar geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu ve çalışmalarının bu yolda atılmış önemli bir adım olabileceğini aktarıyorlar.

Transplantasyon sonrası immünsupresif tedaviler kullanılmadığı takdirde alıcıların immün sistem tarafından özellikle de T hücrelerce transplante edilen organın hızlı bir şekilde reddi meydana geliyor. Organ transplantasyonunda başarı, reddi önleyici ilaçlar uygulayarak lenf nodlarında, dalakta ya da greftte T Hücrelerinin aktivasyonunu önlemeye bağlı. Eğer T hücre aktivasyonu meydana gelirse reddi durdurmak daha zor hale geliyor. T hücreler tamamen aktif hale gelebilmek için dendritik hücreler denen oldukça özelleşmiş hücre tipleri ile fiziksel temasta bulunmaya ve onlardan yardım almaya ihtiyaç duyuyorlar. Transplantasyon sonrasında dendritik hücrelerin ana fonksiyonu, vücutta immün yanıta neden olan lenfoid dokulardaki donör-reaktif T hücrelere donörden kaynaklı antijenleri sunmak.

Araştırmacılar çalışmalarında dendritik hücrelerin, transplante edilen organın reddinde, T hücreleri aktive ederek anahtar rol oynadığını gördüler. Farelerde kalp ya da böbrek grefti ile gelen donör dendritik hücrelerinin hızlı bir şekilde alıcının dendritik hücreleri ile yer değiştirdiğini böylece greftte T lenfosit aktivasyonunu başlatarak organ reddi riskini arttırdıklarını gözlemlediler. Dendritik hücrelerin sadece greft-boşaltıcı lenfoid organlarda antijen sunucu hücreler olarak anahtar rol oynamadığını bununla beraber transplante edilen organlarda da kritik fonksiyonları olduğunu kanıtladılar. Çalışmada transplantı infiltre eden dendritik hücreleri saf dışı bırakmanın proliferasyonu ve greftteki T hücre sağ kalımını azalttığını böylece transplantın sağ kalımının uzatıldığını gösterdiler.

Araştırmacılar bundan sonraki adımlarının transplante edilen organlardaki dendritik hücreleri spesifik olarak hedef alan metotlar geliştirmek olduğunu ve bu metodlar ile hastaların bütün immün savunmalarını riske atmadan organ reddini önlemek ve durdurmanın mümkün olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Quan Zhuang et al. Graft-infiltrating host dendritic cells play a key role in organ transplant rejection. Nature Communications, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler