Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel hastalıklar ve psiklojik bozukluklar kişinin yaşam kalitesini etkiler ve sağlık sistemi için büyük bir sorun oluşturur. Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar sistematik bir şekilde erken yaşta ortaya çıkarsa, hasta çocuğun veya ergenlerin olumsuz bir gelişim gösterme riski vardır.

Swiss National Science Foundation tarafından finanse edilen bir projede, Basel Psikoloji Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, fiziksel hastalıklar ile psikolojik bozukluklar arasındaki zamansal kalıp ve ilişkiyi incelediler. Çalışmada 13 ila 18 yaşları arasındaki 6,483 gençten oluşan temsili bir örneklemin verilerini analiz ettiler.

Araştırmacılar, önceden bazı psikolojik rahatsızlıklara maruz kaldıklarında, bazı fiziksel hastalıkların çocuklarda ve ergenlerde daha sık ortaya çıkma eğiliminde olduğunu belirtti. Aynı şekilde, bazı psikolojik rahatsızlıklar, belirli fiziksel hastalıkların başlangıcından sonra daha sık ortaya çıkma eğilimindedir. Depresyon gibi duygusal bozuklukların sıklıkla artrit ve sindirim sistemi hastalıkları izlemesine karşın, anksiyete bozuklukları ve cilt hastalıkları arasında da aynı ilişki vardı. Anksiyete bozuklukları, kişi zaten kalp hastalığına yakalanırsa daha sık görülür. Epileptik bozukluklar ile sonraki yeme bozuklukları arasında ilk kez yakın bir ilişki kuruldu.

Sonuçlar, psikolojik bozukluklar ile fiziksel hastalıklar arasındaki nedensel ilişkiye dair önemli bilgiler vermektedir. Bu sonuçlar hem fiziksel hastalıkların ve psikolojik bozuklukların kökenleri hem de tedavileri ile ilgili olabilecek süreçlere dikkat çekmektedir.

Sağlık politikası perspektifinden bulgular, psikolojik rahatsızlıkların ve fiziksel hastalıkların tedavisinin erken yaştan itibaren birbirine bağlı olması gerektiğinin altını çiziyor.

Medikaynak Referanslar

Tagethof M et al. Chronology of Onset of Mental Disorders and Physical Diseases in Mental-Physical Comorbidity - A National Representative Survey of Adolescents. PLOS ONE, 2016; 11 (10): e0165196 DOI: 10.1371/journal.pone.0165196

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler