Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Psikoloji Birliği'nin 125. Yıllık Konferansı’nda sunulan çalışmalara göre, depresyondan muzdarip olan insanlar, geleneksel terapileri tamamlayıcı olarak yogaya göz atmak isteyebilir; çünkü bu uygulamanın depresyon belirtilerini azaltmakta etkili olduğu görülüyor. Yoga Batı'da gittikçe daha popüler hale geldi ve pek çok yeni yoga uygulayıcısı amaçlarını stres azaltmak ve diğer zihinsel sağlık endişelerinden kurtulmak olarak belirtiyor. Ancak yoga üzerine yapılan ampirik araştırmalar, zihinsel sağlık için ilk basamak yaklaşımı olarak popülaritesinin gerisinde kalıyor. San Francisco’dan Lindsey Hopkins’in yaptığı yeni bir araştırma, hatha yoga adı verilen fiziksel egzersizlerin ve meditatif ve nefes egzersizlerinin birlikte ön planda olduğu yoga dalının kabul edilebilirliği ve antidepresan etkileri üzerine yoğunlaştı. Çalışmada sekiz hafta boyunca haftada iki kez düzenlenen yoga derslerine 23 erkek gazi katıldı. 1-10 ölçekte, bu gazilere yönelik yoga dersleri için ortalama derecelendirme notu 9.4 oldu. Tüm katılımcılar, programı diğer gazilere de tavsiye edeceklerini söyledi. Daha da önemlisi, yoga programından önce yüksek depresyon skoru olan katılımcılar, sekiz haftadan sonra depresyon semptomlarında belirgin bir düşüş yaşadılar.

Batıda yaygın olarak uygulanan hatha yoga'nın daha spesifik bir başka versiyonu da ısıtılmış yoga olarak bilinen Bikram yoga'dır. San Fransisco'daki Alliant Üniversitesi'nden Sarah Shallit, 25-45 yaşlarındaki 52 kadında Bikram yoganın etkisini araştırdı. Yarısından fazlası sekiz haftada iki haftada bir yapılan derslere katılmak üzere atandı. Geri kalan kişilere bekleme listesinde oldukları söylendi ve kontrol grubu olarak kullanıldılar. Tüm katılımcıların, çalışmanın başlangıcında ve üç, altı ve dokuzuncu haftalarda depresyon düzeyleri test edildi. Shallit ve yardımcı yazarı Hopkins, sekiz haftalık Bikram yogasının, kontrol grubuna kıyasla depresyon belirtilerini önemli ölçüde azalttığını tespit etti. Aynı oturumda Massachusetts Genel Hastanesi BA Maren Nyer, BA, Maya Nauphal, 29 yetişkinin pilot çalışmasından elde edilen verileri de sundu; haftalık en az haftada iki kez Bikram yoga sekiz haftada depresyon semptomlarını önemli ölçüde azalttı ve bilişsel ve fiziksel işlevsellik de dahil olmak üzere diğer ikincil sonlanım noktalarında da iyileşme sağlandı. Toplantıda, Hollanda'dan Nina Vollbehr, yoganın kronik ve / veya tedaviye dirençli depresyona hitap etme potansiyeli hakkındaki iki araştırmadan elde edilen verileri sundu. Birinci çalışmada, ortalama 11 yıl depresyon yaşayan 12 hasta dokuz haftalık yoga oturumlarına her biri yaklaşık 2,5 saatlik bir süreyle katılmıştır. Araştırmacılar katılımcıların yoga oturumlarından önceki depresyon, anksiyete, stres, ruminasyon ve endişelerini dokuz hafta ve dört ay sonra ölçtü. Depresyon, anksiyete ve stres puanları program boyunca azaldı, eğitimden dört ay sonra da bir fayda vardı. Ruminasyon ve endişe tedaviden hemen sonra değişmedi, ancak takipte katılımcılar için ruminasyon ve endişe azaldı.

74 hafif derecede depresyondaki üniversite öğrencisini içeren bir başka çalışmada, Vollbehr ve meslektaşları yogayı bir gevşeme tekniğiyle karşılaştırdı. Bireylere yoga ya da gevşeme hakkında 30 dakikalık canlı talimat verildi ve 15 dakikalık bir öğretim videosu kullanarak evde aynı egzersizleri sekiz gün boyunca gerçekleştirmeleri istendi. Tedaviden hemen sonra alınan sonuçlar yoganın ve gevşemenin semptomları azaltmada eşit derecede etkili olduğunu gösterdi; ancak iki ay sonra, yoga grubundaki katılımcılar, gevşeme grubuna göre depresyon, kaygı ve stres puanları bakımından anlamlı derecede daha iyi puanlar aldı.

Bu verilerin ışığında tamamlanan oturumun sonunda araştırmacıları, yoga bir tedavi değildir dediler. Bununla birlikte, ampirik kanıtlara dayanarak, çok fazla potansiyeli olan bir yöntem olduğu sonucuna vardılar.

Medikaynak Referanslar

www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170803152917.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler