Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beynin yabancı görsel bilgiyi görmezden gelme yeteneği, nasıl çalıştığımız ve fonksiyon gösterdiğimiz açısından kritik öneme sahiptir, ancak algı ve dikkati yöneten süreçler tam olarak anlaşılmamıştır. Bilim adamları, uzun zamandır, belirli bir nesneye olan dikkatin, belirli nöronal aktiviteyi arttırarak ve diğer nöronların aktivitesini baskılayarak (beyin "gürültüsü") algıyı değiştirebileceği teorisini öne sürmektedirler.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar bu teoriyi, nöronlardan gelen arka plan gürültüsünün odaklanmış dikkati ne kadar kesebileceğini ve beynin nesneleri algılamak için mücadele etmesine neden olabileceğini göstererek doğruladılar.

Daha önce yapılmış bir çalışmada, dikkat uyarıcıya yönelik olduğunda, bu düşük frekanslı dalgalanmaların bastırıldığı tespit edildi. Sinirsel bilgi işlemenin teorik modelleri, bu tür dalgalanmaların algıyı bozması gerektiğini ve bu dalgalanmaları filtreleyerek dikkatin algıyı iyileştirdiğini göstermişti.

Gürültü Algıyı Bozuyor

Araştırmacılar bu fikri doğrudan test etmek için, lazerleri ışıkla aktive olan proteinlere işaretleyerek nöronların aktivitesini etkileyebilen bir teknik olan optogenetik adı verilen en son teknolojiyi kullandılar. Hayvanlarda görsel beyin bölgesine yönlendirilen düşük frekanslı bir lazer stimülasyon protokolü kullanarak düşük frekanslı tepki dalgalanmaları yarattılar. Bunun, hayvanın bir bilgisayar ekranında sunulan görsel uyarıcının oryantasyonundaki küçük bir değişikliği tespit etme kabiliyeti üzerindeki etkisini ölçtüler. Teori tarafından tahmin edildiği gibi, eklenen gürültü algıyı bozdu. Sonra deneyi tekrarladılar, ancak dikkatin bastırmadığı yüksek frekans aralığında dalgalanmaları uyarmak için farklı bir lazer protokolü kullandılar. Teori ile tutarlı olarak, bunun algı üzerinde bir etkisi olmadı.

Araştırmacılar, artan arka plan gürültüsünün algıya zarar verdiği şeklindeki bu teorik fikri ilk kez test ettiklerini ve dikkatin büyük ölçüde, koordineli nöron ateşleme aktivitesini bastırarak yürüdüğünü onayladıklarını belirttiler. Yaptıkları çalışmanın, bu sinir koduna bir pencere açtığını ve algıyı temel alan sinirsel mekanizma anlayışının bir parçası olacağını aktardılar. Sinirsel algı dilinin daha derin bir şekilde anlaşılmasının, görsel protez yapımında kritik öneme sahip olacağını vurguladılar. Dikkat ve algının nörolojik temellerini daha iyi anlamak için beyindeki görsel devreyi oluşturan farklı hücre türlerini incelemeye devam edeceklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Anirvan Nandy, Jonathan J Nassi, Monika P Jadi, John Reynolds. Optogenetically induced low-frequency correlations impair perception. eLife, 2019; 8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler