Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni araştırmalar, son 20 yıl içinde tanı konulan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) vakalarının sayısının önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Araştırmacılar, artışın arkasındaki nedenlerin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu artışı kısmen açıklayabilecek faktörler arasında, DEHB konusunda hekim bilincinin artması, tanı ölçütlerindeki değişiklikler, artan kamu farkındalığı ve sağlık hizmetlerine daha iyi erişim olması ile DEHB tanısı konma olasılığının artması sayılabilir.

Iowa Üniversitesi'nden Dr. Wei Bao ve arkadaşları yaptıkları yeni bir çalışmada, son 20 yılda ABD'de çocuk ve ergenler arasında tanı konmuş DEHB vakalarının prevelansına ilişkin uzun dönem eğilimleri analiz ettiler. Hastalık Kontrol ve Önleme Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezleri tarafından her yıl yürütülen, ülke çapında, nüfus temelli, kesitsel bir araştırma olan Ulusal Sağlık Anketine (National Health Interview Survey; NHIS) 1997'den 2016'ya kadar katılan 186.457 gençten oluşan grubun verilerini analiz ettiler.

Hispanik Gençlerde Daha Az

Araştırmacılar, DEHB'nin prevalansının 1997-1998'de % 6,1 iken 2015-2016'da % 10,2'ye yükseldiğini gördüler. Ayrıca beklendiği gibi erkeklere kızlardan daha fazla DEHB tanısı konmuştu. ABD'de çocuk ve ergenlerde DEHB tanısı konan olguların prevelansı, ırk / etnik köken, aile geliri ve coğrafi bölge ile ilişkiliydi, ancak 1997'den 2016'ya kadar, tüm bu etkenler açısından prevelans arttı. 2015-2016 döneminde, ırk / etnik kökene göre farklılık gösteren DEHB’nin, hispanik olmayan beyaz gençlerde (% 12,0) ve hispanik olmayan siyah gençlerde (% 12,8) hispanik gençlerden (% 6,1) daha fazla olduğu tespit edildi. Aile gelirleri federal yoksulluk düzeyinden daha az olan gençlere, federal yoksulluk düzeyindeki veya üzerindeki gençlerden daha sık DEHB tanısı konmuştur. Coğrafi bölgeyle ilgili olarak, Batı ABD en düşük (% 7,0) ve Orta Batı ABD en yüksek (% 12,2) DEHB oranına sahipti.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın, son 20 yıl içinde ABD'de DEHB tanısı konan vakalarda bir artışı işaret etmesine rağmen, bunun DEHB'nin gerçek bir artışından mı yoksa DEHB prevelansını etkileyen diğer faktörlerdeki bir artıştan mı kaynaklandığını bilmediklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Megan Brooks. ADHD Prevalence Rises, but Reasons Remain Unclear, Medscape - Sep 04, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler