Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alzheimer hastalığına sahip kişiler, mikroglial aktivasyon,enflamasyon aktivasyonu, kompleman aktivasyonu ve değişmiş sitokin profilleri de dahil olmak üzere enfeksiyonla tutarlı nöro-enflamasyon sergilerler. Enfeksiyöz ajanlar beyinde bulunmuştur ve Alzheimer ile ilişkili olduğu iddia edilmiştir, ancak sağlam bir nedensellik kanıtı tespit edilmemiştir. Amiloid-β (Aβ) 'nin antimikrobiyal bir peptid olarak karakterizasyonu, Alzheimer'ın olası bir bulaşıcı nedenini belirleme konusuna olan ilgiyi arttırmıştır.

Kronik periodontit ve gelişiminde kilit bir patojen olan Porphyromonas gingivalis ile enfeksiyon, Aβ plakları, demans ve Alzheimer gelişimi için önemli risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, diş eti hastalığının (gingivit), bir kişinin Alzheimer geliştirip geliştirmemesinde belirleyici bir rol oynadığını gösterdiler. Diş eti enflamasyonuna neden olan bakterilerin ağızdan beyne doğru hareket edebileceğini kanıtlayan DNA bazlı bir kanıt keşfettiler.

Araştırma ekibi, Alzheimer'lı 53 kişiyi inceledi ve vakaların %96'sında enzimi keşfetti. Alzheimer hastalarının beyninde kronik periodontitte temel patojen olan Porphyromonas gingivalis tespit ettiler. Gingipain adı verilen bu bakteriden salınan toksik proteazların tau ve ubiquitin patolojisi ile korelasyon gösterdiği buldular. Farelerde oral P. gingivalis enfeksiyonu, beyin kolonizasyonu ve amiloid plakların bir bileşeni olan Aplβ42'nin artmış üretimiyle sonuçlandı. Ayrıca, gingipainler in vivo ve in vitro olarak nörotoksikti ve normal nöronal fonksiyon için gerekli bir protein olan tau üzerinde zararlı etkiler yarattı.

Bakteriler Nörotoksik Bir Protein Üretiyor

Araştırmacılar, bu nörotoksisiteyi bloke etmek için, gingipainleri hedef alan küçük moleküllü inhibitörleri tasarladılar ve sentezlediler. Gingipain inhibisyonu, yerleşik bir P. gingivalis beyin enfeksiyonunun bakteri yükünü azalttı, A1-142 üretimini bloke etti, nöro-enflamasyon azaldı ve hipokampusta nöronları kurtardı.

Araştırmacılar, bakterilerin beyindeki sinir hücrelerini tahrip eden bir protein ürettiğini, bunun da hafıza kaybına ve nihayetinde Alzheimer’a yol açtığını belirttiler. Bakterilerin hastalığa tek başlarına neden olmadığına, ancak bu bakterilerin varlığının hastalığı büyük ölçüde geliştirme riskini arttırdığına ve aynı zamanda hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olduğuna dikkat çektiler. Verilerin, gingipain inhibitörlerinin, Alzheimer hastalığında P. gingivalis beyin kolonizasyonu ve nörodejenerasyonunun tedavisinde değerli olabileceğini gösterdiğini aktardılar.

Diş eti hastalığı olan kişilerin, özellikle ailelerinde Alzheimer hastaları da varsa, diş hekimine düzenli olarak gitmelerinin, dişlerini uygun şekilde temizlemelerinin önemli olduğunu vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Stephen S. Dominy, Casey Lynch, Florian Ermini, Malgorzata Benedyk, Agata Marczyk, Andrei Konradi, Mai Nguyen, Ursula Haditsch, Debasish Raha, Christina Griffin, Leslie J. Holsinger, Shirin Arastu-Kapur, Samer Kaba, Alexander Lee, Mark I. Ryder, Barbara Potempa, Piotr Mydel, Annelie Hellvard, Karina Adamowicz, Hatice Hasturk, Glenn D. Walker, Eric C. Reynolds, Richard L. M. Faull, Maurice A. Curtis, Mike Dragunow, Jan Potempa. Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances, 2019; 5 (1): eaau3333 DOI: 10.1126/sciadv.aau3333

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler