Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), nedeni bilinmeyen kronik, progresif bir akciğer hastalığıdır ve kötü bir prognoz ile ilişkilidir. İPF belirli mesleklerle ilişkilendirilmiştir, ancak diş sağlığı personelinde İPF ile ilgili yayınlanmış bir veri bulunmamaktadır.

Diş hekimliği personeli bulaşıcı maddelere, kimyasallara, havadaki partiküllere, iyonlaştırıcı radyasyona ve diğer potansiyel olarak tehlikeli maddelere maruz kalır. Diş hekimlerinin maruziyetlerinin, işle ilgili bazı solunum yolu hastalıkları riskini arttırması muhtemeldir.

2016 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 122.330'i diş hekimi olmak üzere yaklaşık 650.000 diş hekimliği personelinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. 2000–2015 yılları arasında Virginia'daki üçüncü basamak bir bakım merkezinde tedavi gören diş hekimleri arasında dokuz farklı İPF vakası tespit edilmiştir. Bu İPF vakaları grubu, diş hekimliği personelinin mesleki maruziyetlerini ve bu maruziyetler arasındaki ilişkiyi ve İPF geliştirme riskini daha iyi anlama ihtiyacını güçlendirmektedir. Bunların anlaşılmasıyla potansiyel olarak zararlı risklerin önlenmesi için stratejiler geliştirilebilir.

Nisan 2016'da, Virginia'daki bir üçüncü basamak sağlık merkezi uzmanlık kliniğinde İPF tanısı alan ve tedavi görmekte olan bir diş hekimi, İPF'nin aynı uzmanlık kliniğinde tedavi gören çok sayıda Virginia diş hekiminde teşhis edilmiş olduğunu bildirmek için CDC ile irtibata geçti.

Toksik Maddelere Maruziyet

Bunun üzerine, Eylül 1996 – Haziran 2017 tarihleri arasında Virginia üçüncü basamak merkezinde İPF tedavisi gören 894 hastanın tümü için tıbbi kayıtlar, hastanın diş hekimi, diş hijyenist veya diş teknisyeni olarak çalıştığına dair kanıtlar açısından incelendi. Bu mesleklerden birine sahip olduğu tespit edilen hastaların mevcut elektronik tıbbi kayıtları gözden geçirildi, ilgili veriler özetlendi ve bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra belirtileri ve mesleki ve meslek dışı maruziyet durumlarını tespit etmek için canlı hastalarla görüşme girişiminde bulunuldu.

Bu hastaların sekizi diş hekimi (%0,9) ve biri diş teknisyeniydi (%0,1). Tüm hastalar erkekti ve 2000-2015 yılları arasında tedavi edildiler. Bu dokuz hastanın yedisi ölmüştü. Hayattaki hastalardan birine bir anket uygulandı. Hasta, diş cihazlarının parlatıldığını ve solunum koruması olmadan amalgam ve kalıp hazırladığını bildirdi. Bu görevler sırasında kullanılan maddeler silika, polivinil siloksan, aljinat ve bilinen veya potansiyel solunum toksisitesine sahip diğer bileşikleri içeriyordu.

Araştırmacılar, bu kümede tanımlanan sekiz diş hekiminin, İPF mortalitesi ve diş hekimi olan ABD vatandaşlarının oranı ile ilgili Ulusal Mesleki Solunum Ölümleri Sistemi verileriyle tutarlı olan beklenen vaka sayısını aştığını belirttiler. Diş sağlığı personeli ve İPF riskinin daha fazla araştırılması, potansiyel olarak zararlı risklerin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

R. J. Nett et al. Dental Personnel Treated for Idiopathic Pulmonary Fibrosis at a Tertiary Care Center — Virginia, 2000–2015, Weekly / March 9, 2018 / 67(9);270–273.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler