Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ohio Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırmacılar, hipertansiyon ile yakından ilişkili olan aldosteron hormonunun artan düzeylerinin, özellikle belirli ırksal gruplar arasında diyabetin gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini gösterdiler.

Aldosteron adrenal bez tarafından üretilir ve kan basıncını arttırdığı bir süredir bilinmektedir. Yakın zaman önce ise kastaki insülin direncini artırdığı ve pankreastan insülin sekresyonunu bozduğu öğrenilmiştir.

Araştırmacılar, 10 yıl boyunca çeşitli etnik gruplardan 1.600 kişiyi izlediler. Bu inceleme sonucunda daha yüksek seviyelerde aldosteronu olan kişilerin, daha düşük seviyelerde hormona sahip olanlara kıyasla, tip 2 diyabet geliştirme riskinin iki kattan daha fazla olduğu bulundu. Bazı etnik gruplarda etki daha da büyüktü. Yüksek aldosteron seviyeleri olan Afrika kökenli Amerikalılar neredeyse üç kat artmış riske sahiptir. Yüksek aldosteronlu Çinli Amerikalıların diyabet geliştirme riski ise 10 kat daha fazladır.

Bir Sonraki Çalışmada Derinlemesine İncelenecek

Geriye kalan tek soru, çeşitli etnik gruplar arasında risklerin neden farklı olduğudur. Araştırmacılar; kişinin genetiğinde, tuz duyarlılığında veya başka bir özelliğinde farklılıklar olabileceğini ve bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 30 milyondan fazla Amerikalı diyabet hastasıdır ve yaklaşık dörtte biri bunu bilmemektedir. Geriye kalan üç Amerikalıdan biri de prediyabetiktir. Mevcut önleyici çabalara rağmen, sayılar çeşitli ırk / etnik gruplar arasında tırmanmaya devam ediyor.

Araştırma ekibi bir sonraki çalışmalarında, aldosteronun glukoz metabolizmasındaki rolünü değerlendirmek için federal olarak finanse edilen bir klinik araştırmaya öncülük edecek. Bu çalışmada ön tanı alan Afrikalı Amerikalı katılımcılar aldosteron düzeylerini düşürmek için ilaç alacaklar. Araştırmacılar bu kişilerde aldosteronun kan glikozu ve insülin üzerindeki etkisini inceleyecekler.

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar sayesinde artık aldosteron ve tip 2 diyabet arasında bir ilişki olduğu biliniyor. Şimdi ise, klinik bakım ve tedavi için en iyi ilaçları yönlendirecek eşiklerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Medikaynak Referanslar

Joseph JJ, et al. Renin‐Angiotensin‐Aldosterone System, Glucose Metabolism and Incident Type 2 Diabetes Mellitus: MESA. Journal of the American Heart Association, 2018; 7: e009890 DOI: 10.1161/JAHA.118.009890

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler