Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Demans ve onun en sık görülen türü olan Alzheimer hastalığı için en güçlü risk faktörleri, yaş (86 yaş üzeri olmak), siyah ırk, kadın cinsiyet ve bakımevi gibi kurumlarda yaşamaktır. Ayrıca, demans veya Alzheimer hastalığı tanısı konmuş olan daha yaşlı hemodiyaliz hastalarında ölüm riski 2 kat daha yüksektir.

Hemodiyaliz tedavisi gören yaşlı hastalar, hemodiyalize girerken bilişsel işlevlerde önemli bir düşüş yaşarlar, bu da onları demans gelişimi için yüksek risk altına sokar.

Johns Hopkins’te görev yapmakta olan bir grup araştırmacı, bu birlikteliğin detaylarını netleştirmek adına 66 yaşından büyük 356.668 ABD’li hemodiyaliz hastası hakkında bulunan verileri analiz etti. Çalışmada elde edilen bulgulara göre yaşlı erişkinlerde hemodiyalize başlanmasından sonra daha yüksek bir demans oranı ortaya çıkmaktadır. Çalışma, diyaliz hastalarında demansın erken ölüm riski ile de ilişkili olduğunu da ortaya koyuyor.

Topluma Oranla Ciddi Risk Artışı Görülüyor

Hemodiyalize başladıktan sonra demans tanısı alma oranları kadınlarda birinci yıl %4,6 ve beşinci yıl %16 iken bu oran erkeklerde ilk yıl %3,7 ve beşinci yıl %13 gibi yüksek oranlarda karşımıza çıkıyor. Alzheimer için de maalesef bu durum pek farklı değil; birinci yıl kadınlarda %0,6 erkeklerde %0,4 iken, beşinci yılda bu oran kadınlarda %2.6 ve erkeklerde %2 seviyelerine çıkıyor.

Önceki araştırmalar, 65 yaşındaki yetişkinlerde 10 yıllık demans insidansının % 1-1,5 ve 75 yaşındaki yetişkinlerde % 7,4-7,6 olduğunu gösteriyor. Benzer bir analitik yaklaşım kullanarak, çalışma ekibi, hemodiyaliz sonrası demans tanısı için 10 yıllık riskin 66-70 yaş arası hastalar için % 19’a çıktığını ve bu oranın 76-80 yaşlarında % 28'e yükseldiğini tahmin ediyor.

Hemodiyaliz başlanan böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda teşhis edilen demansın yüksek yüküne ışık tutmak isteyen araştırmacılar, tanı almamış demans vakaları için de çalışmanın önemini vurguluyor.

Medikaynak Referanslar

McAdams-DeMarco MA, et al. Dementia, Alzheimer’s Disease, and Mortality after Hemodialysis Initiation. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018; CJN.10150917 DOI: 10.2215/CJN.10150917

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler