Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Obezite, diz osteoartriti için en önemli risk faktörlerinden biridir. Bununla birlikte, obeziteye bağlı osteoartriti önlemek veya tedavi etmek için stratejiler, özellikle metabolik faktörler açısından, hastalığın etyolojisi hakkındaki belirsizlik nedeniyle sınırlıdır. Pro-obezojenik diyetlerin ve çeşitli makro-besin bileşenlerinin kondrosit patofizyolojisini nasıl etkilediği iyi anlaşılamamıştır. Yüksek yağlı diyetle indüklenen obez fareler, obezitenin osteoartrit riskini nasıl artırdığına dair hipotezleri test etmek için yaygın olarak kullanılan bir model haline gelmiştir, ancak hastalığın şiddetindeki değişiklikle sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bazı raporlar, yalnızca diyet tedavisinin farelerde osteoartriti indüklemek için yetersiz kaldığı sonucuna varmıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, tipik düşük yağlı kontrol diyetlerindeki artan sükroz içeriğinin osteoartrit patolojisine katkıda bulunduğunu ve böylece yüksek yağlı bir diyetin etkilerini değerlendirirken sonuçların değiştiğini varsaymışlardır. Bu hipotezi erkek C57BL / 6J farelerinde, 6 ila 26 haftalık bağımsız olarak sükroz veya yağ içeriği saflaştırılmış diyetlerin etkilerini karşılaştırarak test etmişlerdir.

Beslenme Şekli ve Obezite Etkili

Sonuçlar arasında, osteoartrit patolojisi, serum metabolitleri ve kıkırdak geni ile hücresel metabolizma ve stres-tepki yollarıyla ilişkili protein değişiklikleri yer almıştır. Düşük yağlı izo-kalorik saflaştırılmış diyetlerde sükrozun mısır nişastasına göre rölatif içeriğinin, vücut kitlesi ya da vücut yağında farklılık olmamasına rağmen; serum metabolitleri, eklem patolojisi ile kıkırdak metabolik ve stres-tepki yollarında önemli farklılıklara neden olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yüksek diyet yağının, kıkırdakta yağ asidi metabolik enzimlerini arttırdığı gösterilmiştir. Artaştırmacılar, elde ettikleri bulguların, kontrol diyetlerinin seçiminin, fare osteoartriti çalışmalarında dikkatle düşünülmesi gerektiğini gösterdiğini aktarmışlardır. Ayrıca, çalışmanın bozulmuş kıkırdak metabolizmasının, diyet ve obezitenin osteoartrit riskini nasıl artırdığının anlaşılmasına katkıda bulunabileceğini gösterdiğini de eklemişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Donovan et al. Independent effects of dietary fat and sucrose content on chondrocyte metabolism and osteoarthritis pathology in mice, Disease Models & Mechanisms (2018) 11, dmm034827.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler