Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.

DMD, ölümcül bir genetik nöromüsküler hastalıktır ve solunum yetmezliğine neden olabilir. Solunum kas disfonksiyonu DMD'de sıklıkla gözlenmektedir, ancak solunum kaslarındaki sinir sistemi kontrolünün kapsamlı bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

Calgary Üniversitesi ve Trinity College Dublin'deki ortak laboratuarlar ile birlikte University College Cork'taki araştırmacılar, distrofinden yoksun farelerde, DMD'de arıza gösteren kas proteininde deneyler yaptı. Bu fareler, DMD hastalarında solunum kas fonksiyon bozukluğunun belirgin özelliklerinin çoğunu gösterdikleri için, DMD'nin yararlı bir klinik öncesi modeli olduğu kabul edilebilir.

Kilit Nokta Diyafram Aktivitesinin Artışı

Genç distrofin eksik farelerde, solunum kontrol sistemi çoklu seviyelerde bozulmuştur. Önemli bir bulgu olarak, araştırmacılar beynin diyafram kasının aktivasyonunu arttırarak bunu telafi ettiğini tespit ettiler.

8 haftalık erkek DMD’li farelerde ventilasyon ve metabolizma, karotid cisim aferent aktivitesi, diyafram kas kuvvetini üretme kapasitesi ve kas lifi boyutu, dağılımı ve merkezkaç çekilmesi tespit edildi. Diyafragma EMG aktivitesi ve kemostimülasyona cevap verme durumu belirlendi. Normokside fareler, tidal hacminde bir azalma nedeniyle hipoventilasyon yaptı. Bazal CO2 üretimi sağlıklı ve hasta fareler arasında farklı değildi.

Hiperoksiye karotis sinüs sinirleri yanıtları hasta farelerde künt oluştuğundan, hipoaktivite düşündürdü. Bununla birlikte, hipoksiye karotid cisim, havalandırma ve metabolik cevaplar normal ve hasta farelerde aynıydı. Diyafram kuvveti hasta farelerinde ciddi şekilde depresyondaydı, kas lifi yeniden modellenmesi ve hasar bulgusu vardı.

Kemoaktivasyonla Artan EMG Yanıtı

Hasta farelerde, uygulanan kemoaktivasyona diyafram EMG tepkileri artış gösterdi. Genç hasta farelerde kronik hipoventilasyon bulgusu olduğu sonucuna varıldı. Diyafragma disfonksiyonu farelerdemekanik yetersizlik sağlar ve dinlenme sırasında normal tidal volüm üretme kapasitesinde bozulma meydana gelir ve kemoaktivasyon sırasında mutlak havalandırma azalır. Geliştirilmiş diyafram EMG tepkisi, aksesuar kasların solunum fonksiyonlarını kolaylaştıran telafi edici nöroplastisiteyi önerir ve bu da aksesuar kas solunum kaslarına kadar uzayabilir. Elde edilen sonuçlar, solunum kapasitesini korumayı hedefleyen insan DMD'sinde bir tedavi alternatifi olabilir.

Medikaynak Referanslar

Burns DP et al. Sensorimotor control of breathing in the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy. The Journal of Physiology, 2017; DOI: 10.1113/JP274792

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler