Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Resmi Gazete'de yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre, doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığınca ilgili bilim ve sanat alanlarında görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenecek.

Yapılan değişiklikler sonucunda doçentlik jürilerinin belirlenmesi "Doçentlik Sınav Komisyonu nca objektif ve denetlenebilir bir sisteme göre yapılması planlanmaktadır. Sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenecek. Doçentlik Sınav Komisyonunca başvuru şartlarını oluşturmadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilecek.

Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı kanunun 26'ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve 75 yaşını doldurmamış olması şartı getirildi.

Doçentlik başvurusu yapan adayın eser inceleme aşamasında görevlendirilen jürinin hazırlayacağı raporun elektronik imzadan vazgeçilerek ÜAK'a elektronik bir ortamda gönderilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca geçici 1'inci madde ile bu düzenleme uygulamaya geçirilinceye kadar jüri raporlarının gönderilmesinde eski yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi istenmiştir.

Beş üyelik jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Başarısız aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilecek.

Sözlü sınav jürisinde başkanın belirlenmesinde kıdemli olan profesörün başkanlık görevini istememesi halinde jürinin kendi aralarında başkanı seçmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Eser inceleme başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adayların sözlü sınava en erken iki dönem, ikinci kez başarısız olanların ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabileceklerine ilişkin yönetmelik değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle yönetmelikte "intihale" ilişkin ifadeler "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık" olarak düzenlenmiştir.

  1. Benzer İçerikler