Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yüksek tansiyon, dünya genelinde kardiyovasküler hastalıkların (KVH) önde gelen bir nedenidir ve en güçlü değiştirilebilir risk faktörüdür. Geçtiğimiz on yılda, obezite salgını ile birlikte, çocuklarda yüksek tansiyon sıklığı artmıştır. Daha da önemlisi, kan basıncı çocukluktan yetişkinliğe kadar sürdüğü için çocukluktaki kan basıncı değerleri, sonraki yaşamda hipertansiyon ve KVH riskinin önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle, mevcut uzman paneli kılavuzları, çocuklarda 3 yaşından itibaren her yıl kan basıncı ölçümü yapılmasını önermektedir.

Erken yaşta suboptimal beslenmenin ileri yaşlarda hipertansiyon ve KVH gelişmesine yol açabileceği iyi bilinmektedir. D Vitamini, hücre çoğalması, farklılaşması, olgunlaşması, kalsiyum ve fosfat homeostazı süreçlerindeki önemli rolüyle kanıtlanan fetal gelişim için önemli bir besindir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar arasında, dünya genelinde oldukça yaygındır. Fetal dolaşımdaki D vitamini konsantrasyonları temel olarak maternal duruma bağlı olduğundan, fetüste D vitamini eksikliği de bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Daha önce yapılan çalışmalarda yetişkinlerde ve çocuklarda D vitamini eksikliği ile hipertansiyon ve KVH arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmesine rağmen, D vitamini durumunun yörüngesinin erken yaşam boyunca kan basıncı üzerindeki potansiyel etkisi henüz belirlenmemiştir.

Düşük D Vitamini, Yüksek Tansiyon

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, çocukluk döneminde D vitamini yörüngesinin erken yaşam boyunca sistolik kan basıncı üzerindeki etkisini araştırdılar. 2005-2012 yılları arasında kaydedilen ve 18 yaşına kadar Boston Tıp Merkezi'nde izlenen 775 çocuğun prospektif bir doğum kohortunun verilerini incelediler.

Araştırmacılar, doğumda düşük D vitamini durumunun, yeterli D vitamini olanlara kıyasla, 3 ila 18 yaşları arasında yüksek sistolik kan basıncı riski ile ilişkili olduğunu gördüler (olasılık oranı, 1,38). Erken çocukluk döneminde düşük D vitamini durumu, 6 ila 18 yaşları arasında 1,59 kat daha yüksek bir sistolik kan basıncı riski ile ilişkiliydi. Doğumdan erken çocukluğa kadar devam eden düşük D vitamini durumu ise, 3-18 yaşları arasında yüksek sistolik kan basıncı riski (olasılık oranı, 2,04) ile ilişkiliydi.

Araştırmacılar, D vitamini durumunun ve erken yaşamdaki yörüngenin, çocukluk ve ergenlik döneminde artmış sistolik kan basıncı riski ile ilişkili olduğunu belirttiler. Bulguların, yaşam boyu ve nesiller arasında yüksek kan basıncı riskini önlemek veya azaltmak için hamilelik ve çocukluk döneminde D vitamini taraması ve takviyesi için gelecekteki klinik ve halk sağlığı stratejilerini bilgilendirmeye yardımcı olacağını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Guoying Wang, Xin Liu, Tami R. Bartell, Colleen Pearson, Tina L. Cheng, Xiaobin Wang. Vitamin D Trajectories From Birth to Early Childhood and Elevated Systolic Blood Pressure During Childhood and Adolescence. Hypertension, 2019

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler