Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilişsel yetenek nöro-gelişimden etkilenen zihinsel sağlık sonuçlarının önemli bir belirleyicisidir. Kanıtlar, insan beyninin temel bağlantıların doğumla yerinde olduğunu ve beyaz madde (WM) konektomunun beyin işlevini geliştirmeyi desteklediğini göstermektedir. Bununla birlikte, doğumdaki WM konektomunun gelişmekte olan bilişi nasıl desteklediği bilinmemektedir.

Araştırmacılar, bilişsel sonuçların zayıf olduğu, otizm ve şizofreni gibi nöropsikiyatrik durum riski için, görüntüleme biyolojik risk belirleyicileri bulmayı amaçlamaktadırlar.

Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları yaptıkları yeni bir çalışmada, 2 yaşında bilişsel gelişmeyi yüzde 95 doğrulukla tahmin etmek için doğumda MRI beyin taramalarını ve makine öğrenme tekniklerini kullandılar. Termde doğan 75 bebeğin doğumda difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülerinden oluşturulan WM konektomlarını kullanarak, 2 yaşında ortalamanın üstünde veya altında puan olarak sınıflandırmak için, çapraz doğrulama kullanarak derin bir öğrenme modeli geliştirdiler. Bu modelden elde edilen sonuçlar bireysel bilişsel puanları tahmin etmek için kullanıldı. Ayrıca sınıflandırma için önemli WM bağlantıları tanımlandı. Bu model aynı zamanda, ayrı bir prematüre bebek setinde (n=37) de değerlendirildi.

Prematüre Bebeklerde Risk Değerlendirmesi

Bulgular, doğumdaki WM konektomlarının hem termde (%89,5) hem de prematüre (%83,8) bebeklerde yüksek doğrulukla 2 yıllık bilişsel skor grubunu öngördüğünü ortaya koydu. Modelin öngördüğü puanlar, gerçek puanlarla güçlü bir şekilde ilişkiliydi. Frontal lob ve frontal lob ile diğer beyin alanları arasındaki bağlantıların sınıflandırma için önemli olduğu bulundu.

Araştırmacılar bulguların, zamanında ve erken doğan bebeklerde, doğumdaki WM konektomların bir çocuğun 2 yıllık bilişsel grubunu ve bireysel puanını doğru bir şekilde tahmin edebildiğini gösterdiğini belirttiler. Doğumdaki WM konektomunun, bilişsel gelişimin yararlı bir beyin görüntüleme biyolojik belirteci olduğunu aktardılar.

Bulguların, doğumdan kısa bir süre sonra zayıf bilişsel gelişim riski taşıyan çocukların belirlenmesine yardımcı olabileceğini ve bu çocuklar için, bilişsel gelişimin gerçekleştiği yaşamın ilk yılında veya sonrasında erken müdahalenin, sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini vurguladılar.

Risk altındaki prematüre bebeklerde, kimin problem yaşayabileceğini görmek için görüntülemenin kullanılabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Jessica B. Girault, Brent C. Munsell, Danaële Puechmaille, Barbara D. Goldman, Juan C. Prieto, Martin Styner, John H. Gilmore. White matter connectomes at birth accurately predict cognitive abilities at age 2. NeuroImage, 2019; 192: 145.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler