Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika’da doktorların hastalarının elektronik sigara kullanımı ile ilgili fikirlerini araştıran yeni bir anket yapıldı. Anket sonuçlarına göre doktorların büyük bir çoğunluğu cihazla ilgili tüm tartışmalara rağmen sigara içen hastaları için elektronik sigara kullanımını öneriyor.

Yazılı ankete katılan toplam 560’ın üzerinde doktordan %70’inden fazlası elektronik sigaranın hastalara sigara kullanımını azaltmada ya da bağımlılığı bitirmede yardımcı olduğunu ve neredeyse yarısı elektronik sigaranın riski azalttığını düşündüğü görülüyor. Bununla birlikte doktorlar elektronik sigaranın sigara bağımlılığından kurtulmak için bir yol olduğu fikrini daha az destekliyorlar.

Ankete katılan doktorların neredeyse üçte ikisi sigara kullanan hastalarının bir kere de olsa elektronik sigara hakkında soru sorduklarını ve %58’i de en az bir kere sigara kullanan hastalarına elektronik sigara kullanımı ile ilgili soru sorduğunu raporladığı görülüyor. Doktorların %85’i hastalarına sigarayı bırakmak için sık sık tavsiyelerde bulunduklarını ve yaklaşık üçte ikisi sigara bırakmada hastalarına yardım sağladıklarını bildiriyor. Araştırmaya katılan doktorların %38’i ise bir noktada sigara içen hastalarına elektronik sigara içmeyi tavsiye ettiklerini söylüyorlar.

Hastalar sigara bırakmada elektronik sigara kullanımını önerip önermediklerini sorduklarında doktorların %30’u bunu desteklerken %21’i kesinlikle karşı çıkıyor. Hastalar sigarayı azaltmak için elektronik sigara kullanımını önerip önermediklerini sorduklarında ise bunu destekleyen doktorların oranı %37’ye yükseliyor.

Doktorların tutumları uzmanlık alanlarına göre de farklılık gösteriyor. Cerrahlar birinci basamak hizmet verenlere ya da göğüs hastalıkları uzmanlarına göre hastaların elektronik sigara kullanımına daha az ılımlı bakıyor ve elektronik sigarayı hastalarına daha az öneriyor.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarının sigara kullanan hastalar için elektronik sigara kullanımı konusunun doktorlar arasında tartışmalı olduğunu işaret ettiğini belirtiyorlar. Anket sonuçları henüz elektronik sigara kullanımının sigarayı bırakmadaki etkililiği ve uzun dönem kullanımda ki güvenliliği ile ilgili yeterli verinin olmamasına rağmen doktorların bu ürünün kullanımı konusunda toleranslı olduklarını ve hatta bazılarının elektronik sigara kullanımını desteklediklerini gösteriyor.

Medikaynak Referanslar

Andrew S. et al. Beliefs, Practices, and Self-efficacy of US Physicians Regarding Smoking Cessation and Electronic Cigarettes: A National Survey. Nicotine & Tobacco Research, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler