Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya Kalp Federasyonu (DKF) verilerin az ila orta miktarda alkol tüketmenin kardiyovasküler sağlık için iyi olduğuna dair yaygın görüşü desteklemediğini, aslında, herhangi bir düzeyde tüketmenin sağlıklı bir yaşamdan kayıplara katkıda bulunabileceğine dair kanıtların açık olduğunu söyleyen yeni bir bildiri yayınladı. DKF’ye göre, son birkaç on yılda, kardiyovasküler hastalığın prevalansı neredeyse iki katına çıktı ve alkolün çoğunun görülme sıklığında önemli bir rol oynamıştır.

DKF destek komitesi üyesi ve özetin ortak yazarı Monika Arora bir basın açıklamasında, "Alkolün canlı bir sosyal yaşam için gerekli olduğu imgesi, günde bir bardak kırmızı şarap gibi ılımlı içmenin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğine dair sık ve yaygın olarak duyurulan iddialar gibi alkol kullanımının zararlarına karşı dikkatimizi dağıttı. Bu iddialar en iyi ihtimalle yanlış bilgilendirme ve en kötü ihtimalle alkol endüstrisinin halkı ürünlerinin tehlikesi konusunda yanıltma girişimidir" demiştir.

DKF kararları, Lancet'te Küresel Hastalık, Yaralanma ve Risk Faktörleri Yüküne (KHY) dayanan ve güvenli bir alkol tüketimi düzeyi olmadığını tespit eden yakın tarihli bir raporundan sonra yayınlandı. 2019 yılında, dünya genelinde tüm ölümlerin %4,3'ünü ve 15 ila 49 yaş arasındaki erkeklerde ölümlerin %12,6'sını oluşturan yaklaşık 2,4 milyon ölüm alkole bağlanmıştır. DKF, az miktarda alkolün bile koroner hastalık, inme, kalp yetmezliği, hipertansif kalp hastalığı, kardiyomiyopati, atriyal fibrilasyon ve anevrizma dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığını belirtmektedir.

Kuruluş, aksini iddia eden çalışmaların büyük ölçüde konuyla ilgili eşlik eden faktörleri hesaba katmayan tamamen gözlemsel araştırmalara dayandığını yazmaktadır. Bugüne kadarki kanıtlara dayanarak, ılımlı alkol tüketimi ile daha düşük kardiyovasküler hastalık riski arasında makul bir ilişki gösterilememiştir.

DKF, alkol kullanımının kanser, sindirim hastalıkları, kasıtlı ve kasıtsız yaralanmalar ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar için "önlenebilir önemli bir risk faktörü" olduğunu söylemektedir. Alkol kullanımı, bireylere ve sağlık sistemlerine yönelik maliyetleri, verimlilik kayıplarını ve şiddet, evsizlik ve suç işleme riskinin artması gibi önemli ekonomik ve sosyal maliyetlere de yol açmaktadır. DKF politikasına dair bildiri, dünya çapında alkolle ilişkili ölüm ve sakatlıktaki benzeri görülmemiş artışın üstesinden gelmek için "acil ve kararlı eylem" çağrısında bulunuyor.

Önerilen eylemler, alkollü ürünlerin bulunabilmesine dair kısıtlamaların artırılması; ilerleyen ve alkollü araç kullanmaya karşı ölçümler; alkol kullanım bozukluğu için tarama, kısa müdahale ve tedaviye erişimin artırılması, alkol reklam yasakları, tek tip asgari yasal içki içme yaşı belirlemek ve alkol ürünleri üstünde zorunlu sağlık uyarılarının yer almasıdır.

Medikaynak Referanslar

No Amount of Alcohol Safe for the Heart: WHF- Medscape- Jan 24, 2022.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler