Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Oda spreyleri ve temizlik malzemeleri gibi kokulu tüketici ürünlerinden kaynaklanan emisyonlar ve bu tür kokulara maruz kalma, birçok sağlık sorunu ve toplumsal etki ile ilişkilendirilmiştir. 4000 kişi üzerinde yapılan bir ankete göre her üç yetişkinden biri, kokulu ürünlerin sağlık sorunlarına neden olduğunu söylüyor. Bu sorunları yaşadığını belirten 10 kişiden biri etkilerinin işlerini kaybetmelerine neden olacak derecede kötü olduğunu söylüyor. Öte yandan araştırmacılar bu belirtilerin doğrudan fizyolojik tepkiler olup olmadığı veya psikolojik bir bileşeni olup olmadıklarının açık olmadığını belirtiyorlar.

Her Üç İnsandan Birinde Koku Duyarlılığı Var

Bu konu ile ilgili yapılan güncel bir çalışma, kokulu tüketim ürünlerinin dört ülkedeki (ABD, Avustralya, İngiltere ve İsveç) genel nüfus üzerindeki etkilerini inceledi. Ulusal olarak temsili nüfus anketleri (n = 1137; 1098; 1100; 1100), dört ülke genelinde yetişkinlerin %32,2'sinin (sırasıyla %34,7, %33,0, %27,8, %33,1) koku duyarlılığı bildirdiğini; yani, kokulu tüketim ürünlerinden olumsuz sağlık etkilerinden muzdarip olduğunu tespit etti. Örneğin, katılımcıların %17,4'ü oda spreyleri veya koku gidericilerden gelen sağlık sorunlarından şikayetçiyken %15,7'si kokulu ürünlerle temizlenmiş bir odada olmak istemediklerini belirttiler. Yaygın olarak bildirilen sağlık sorunları arasında

  • solunum güçlüğü (%16,7),
  • mukozal semptomlar (%13,2),
  • migren baş ağrısı (%12,6),
  • deri döküntüleri (%9,1) ve
  • astım atağı (%7,0)

bulunuyordu. Nüfusun %9,5'i için sağlık etkilerinin ciddiyeti engelleyici olarak kabul edilebilir seviyedeydi. Ayrıca, nüfusun %9'u, işyerinde kokulu ürün maruziyetinden kaynaklanan hastalık nedeniyle işe gidemediği günler olduğunu veya işlerini kaybettiklerini belirtti. Bu kayıp iş günleri ve bir yılda dört ülke genelinde kaybedilen işler nedeniyle tahmini olarak 146 milyar dolarlık bir kişisel maliyeti aşıyordu. Ülkelerin dört bir yanındaki insanların çoğunluğu, iş yerlerinin, sağlık tesislerinin ve profesyonellerin, otellerin ve uçakların güzel kokulu olmasındansa, kokusuz olmasını tercih ettiklerini belirttiler.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, halk sağlığı ve toplumsal refah için bir endişenin yanı sıra riskleri ve maliyetleri azaltmak için yeni bir yaklaşım olan kokulu ürünlere maruziyetin azaltılmasının ortaya konduğunu belirttiler. Ankete katılanların %7'si kokuların astım ataklarını tetiklediğini söylese de, kötü tedavi görmüş astımlı birçok kişide astımları daha iyi kontrol altına alındığında kokulara karşı hassasiyetlerinin azaldığı tespit edildi.

Medikaynak Referanslar

Steinemann, A. Air Qual Atmos Health (2019) 12: 891. https://doi.org/10.1007/s11869-019-00699-4

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler