Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beyin damar hastalıkları, kan akışını azaltarak, beynin beyaz maddesinde hasar görmüş sinir hücreli bölgeleri temsil eden bir lezyon birikimine neden olur. Bu lezyonlara daha fazla sahip yaşlı kişilerde daha yavaş refleksler, hareketlilik problemleri ve daha fazla bilişsel gerileme belirtileri vardır. Uzun süre yüksek sistolik kan basıncına sahip olmanın, beynin derin bölgelerinde küçük atardamarlara verilen hasarı daha da şiddetlendirdiği bilinmektedir. Bununla birlikte kan basıncı kontrolü ile bu etkinin azaltılıp azaltılamayacağı bilinmemektedir.

Amerikan Kardiyoloji Topluluğu’nun 68. Yıllık Bilimsel Oturumunda sunulan INFINITY adı verilen bir çalışmada, 24 saatlik sistolik kan basıncını 130 mm Hg civarında tutmak için üç yıl boyunca ilaç alan hipertansiyon tanılı yaşlı insanların, sistolik kan basıncını 145 mm Hg civarında korumak için ilaç kullananlara kıyasla beyin hasarı lezyonlarında anlamlı derecede daha az birikme olduğu gösterildi. Bununla birlikte, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramasında parlak beyaz lekeler olarak görülebilen beyin lezyonlarındaki azalma, mobilite ve bilişsel işlevde belirgin bir iyileşmeye neden olmadı.Araştırmacılar, bu tür faydaların belirginleşmesi için üç yılın çok kısa bir süre olduğunu söyledi. Beyindeki yararlı etkilerin görülmesine ek olarak, kan basıncını düşük tutanların da kalp krizi veya felç gibi büyük kardiyovasküler olaylara maruz kalma olasılığı daha düşüktü.

Araştırmaya yaş ortalamaları 81 olan 199 kişi dahil edildi. Tüm katılımcılar çalışmanın başlangıcında hipertansiyona sahipti, ortalama 150 mm Hg civarında sistolik kan basıncı ve MRG taramasında bazı serebrovasküler hastalıkların kanıtı vardı. Katılımcılar rastgele olarak yarısı standart tansiyon kontrolü almak üzere ve yarısı daha yoğun tansiyon kontrolü almak için ikiye ayrıldı. Doktorlar, hedef kan basıncını elde edinceye kadar her hastayı yakın bir şekilde takip ettiler. Kan basıncı tedavisini yönlendirmek için ambulatuvar kan basıncı monitörlerini kullandılar.

Düşük Tansiyonlularda Daha Az Lezyon

Standart kan basıncı kontrolü alan hastalar, çalışmanın 145 mm Hg hedef seviyesine yakın olan 146 mm Hg'lik ortalama sistolik kan basıncını korudu. Daha yoğun tedavi gören hastalar, 130 mm Hg hedef seviyesine yakın ortalama 131 mm Hg sistolik kan basıncına sahipti.

Üç yıl sonra, düşük sistolik kan basıncı seviyesini koruyanlar, beyaz cevher lezyonlarının birikiminde, yüksek kan basıncı olanlara göre yaklaşık yüzde 40'lık bir rölatif azalmaya sahipti. Bununla birlikte, gruplar hareketlilik fonksiyonunun bir belirteci olan yürüme hızında ve diğer ortak birincil son noktalarda anlamlı bir fark göstermediler.

Araştırmacılar, daha düşük kan basıncına sahip olanlar ile daha yüksek kan basıncına sahip olan katılımcılar arasında beyin lezyonlarının sayısında daha belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koyduklarını belirttiler. Beyin lezyonlarındaki bu düşüşün, daha yoğun tedavi grubundakilerin birkaç yıl sonra mobilite ve bilişsel işlevde faydalar göstermeye başlayacağını beklediklerini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Nicole Napoli. Lowering Blood Pressure Prevents Worsening Brain Damage in Elderly, American College of Cardiology 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler