Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Landmark Edith Cowan Üniversitesi (ECU) araştırması, daha iyi bir eğitimin güçlü bir genetik korelasyona ve çeşitli bağırsak bozuklukları için koruyucu bir nedensel ilişkiye sahip olduğunu buldu.

Aynı merkezde daha önce yürütülen bir çalışma, bağırsak sağlığı ile Alzheimer Hastalığı (AH) arasında genetik bir bağlantı keşfetti, ancak nedensel bir ilişki sonucuna varamadı.

Bu çalışma, daha yüksek bir eğitim düzeyinin bağırsak hastalıklarına karşı koruduğunu bularak çığır açıyor.

Çalışma yöneticisi Profesör Simon Laws, bu bulguların merkezin bağırsak-beyin ekseni olarak bilinen beyin ile bağırsak arasındaki güçlü bağlantılara dair daha fazla kanıt toplayan önceki çalışmasına dayandığını söyledi.

Profesör Laws: "Bağırsak bozuklukları ve Alzheimer, yalnızca ortak bir genetik yatkınlığı paylaşmayabilir, aynı zamanda eğitim başarısını destekleyen genetik varyasyonlardan da benzer şekilde etkilenebilir." dedi.

Bu geniş ölçekli çalışma, AH, bilişsel özellikler ve peptik ülser hastalığı (PÜ), gastrit-duodenit, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), divertikül, inflamatuar barsak hastalığı (İBH) ve hassas bağırsak sendromu dahil olmak üzere bağırsak bozukluklarına vurgu yaparak 766.000'den fazla kişinin genetik bilgilerini inceledi. Eğitim ve bilişsel işlevlerin düzeyinin yüksek olmasının bağırsak bozuklukları riskini azalttığını buldu.

Baş araştırmacı Dr. Emmanuel Adewuyi: "Sonuçlar, eğitimin bağırsak bozuklukları riskini azaltmak için olası bir yol olduğunu destekliyor. Bu nedenle, eğitim niteliğini veya bilişsel eğitimi artırmayı amaçlayan politika çabaları, daha yüksek bir zeka düzeyine katkıda bulunabilir, bu da bağırsak bozuklukları riskinin azalması da dahil olmak üzere daha iyi sağlık sonuçlarına yol açabilir." dedi.

ECU'nun çalışması, bağırsağın beyni de etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

GÖR hastalığının zeka, bilişsel performans, eğitim başarısı ve eğitimsel yeterlilik gibi çalışmada değerlendirilen bir dizi bilişsel özellikte azalmaya neden olduğuna dair kanıtlar saptandı.

Bu bulguyu bildiren ilk çalışma olmasına rağmen, sonuçlar demans ve GÖRH insidansında artış bildiren son araştırmaları desteklemektedir ve Dr. Adewuyi bunun daha erken tanı ve potansiyel tedavilere yardımcı olabileceğini söyledi: "GÖRH, bilişsel bozukluk için bir risk faktörü olabilir, bu nedenle sağlık çalışanlarının bağırsak bozukluğu ile başvuran hastalarda bilişsel işlev bozukluğunun belirtilerini veya semptomlarını araması önemlidir. Bu, bilişsel gerilemenin daha erken saptanmasına ve dolayısıyla bilişsel gerileme oranını azaltmayı amaçlayan daha erken müdahalelere yol açabilir. GÖRH tedavisinin bilişsel gerileme riskinin azalmasına katkıda bulunup bulunmadığını araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

İlginç bir şekilde, bağırsak bozukluklarına karşı koruma sağlayan daha yüksek eğitim ve bilişsel işlev düzeyi çalışmada incelenen İBH dışındaki tüm bozukluklar için geçerliydi.

Daha fazla analiz, İBH'nin farklı genomik konumlarda bilişsel özellikler ve AH üzerindeki farklı etkilerini ortaya çıkararak, ilişkinin genom boyunca belirli konumlardaki etkilere bağlı olduğunu gösterdi. Bu yeni anlayış, İBH'nin bilişsel özellikler ve AH ile anlamlı genetik korelasyonunun olmamasını ve önceki gözlemsel çalışmalarda bildirilen tutarsızlığı açıklayabilir.

Dr. Adewuyi, bu bulgunun, İBH ile bilişsel özellikler (ve AH) arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirdiği için önemli olduğunu ve bu durumun gelecekteki çalışmalara yön verebileceğini söyledi. "Örneğin, AH için bazı risk genleri İBH'ye karşı koruyucu olabilir ve bunun tersi de geçerlidir." diye ekledi.

Medikaynak Referanslar

Edith Cowan University. "An education doesn't just make you smarter -- it protects your gut, seriously." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 January 2023.

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler