Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Milton Keynes'deki Medical Detection Dogs tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçları, eğitimli köpeklerin idrar örneklerinde yüksek özgüllük ve hassasiyetle ileri prostat kanserini tespit edebildiğini öne sürmektedir. PLoS One'da yayınlanan çift kör pilot çalışmada eğitimli köpeğin koku alma, gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GC-MS) uçucu organik bileşik (VOC) ile yapay sinir ağı (YSA) destekli inceleme ve mikrobiyal profilleme kullanılarak idrarda erken prostat kanseri biyoalgılama için disiplinler arası, bütünleştirici bir yaklaşımın klinik fizibilitesini test ettiği bildirilmiştir. Araştırmacılar fox kırmızısı Labrador, Florin ve Hungarian wiredhaired Vizsla, Midas cinsi olan iki köpeğin biyopsi onaylı hastalardan alınan idrarda Gleason 9 prostat kanserini tespit etmek için eğitildiğini belirtmişlerdir. Prostat kanseri biyodetektörleri olarak köpek özgüllüğünü değerlendirmek için biyopsi negatif kontroller kullanılmıştır. İdrar örnekleri eş zamanlı olarak GC-MS aracılığıyla üst boşluktaki VOC içeriği ve 16S rDNA Illumina sıralaması yoluyla idrar mikrobiyota içeriği açısından analiz edilmiştir. Ek olarak, köpeklerin teşhisleri, GC-MS verilerindeki önemli zirveleri tespit etmek ve YSA eğitmek için kullanılmıştır. Araştırmacılar köpek koku alma sisteminin Gleason 9 kanserini tespit etmede %71 duyarlı ve %70-76 spesifik olduğunu belirtmişlerdir.

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi ile Uçucu Organik Bileşik Farklılıkları

Yapılan çalışmada GC-MS ile VOC farklılıklarını, kanser pozitif ve biyopsi-negatif kontroller arasında 16S rDNA sıralamasıyla mikrobiyota farklılıklarını doğrulamıştır. Ayrıca, eğitimli YSA, köpek tanıları tarafından bilgilendirilen GC-MS verilerindeki ilgi alanlarını belirlemiştir. Medical Detection Dogs'un kurucu ortağı ve Baş Bilim Sorumlusu Dr Claire Guest, bulguları son derece heyecan verici olarak nitelendirmiştir. Dr Claire Guest, bu ek bilginin sadece bir idrar örneğinden PSA'yı destekleyebileceğini ve erken teşhisten en fazla fayda sağlayacak klinik olarak agresif prostat kanserlerinin daha erken, invazif olmayan, hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlayabileceğini belirtmiştir. Guest ayrıca, bunun muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ve zamanla köpeklerin burun yeteneğinin elektronik bir cihaza çevrilebileceğini ifade etmiştir. Medscape UK için onkoloji sorunları hakkında yorum yapan Rutherford Health CMO'su Profesör Karol Sikora, attığı tweette, bugün @MedDetectDogs'tan köpeklerinin en agresif prostat kanseri formlarını yüksek özgüllük ve hassasiyetle tespit edebildiğini gösteren gerçekten heyecan verici bulgular olduğunu belirtmiştir. Sikora, prostat kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade etmiş Midas ve Florin köpeklerinin bir ziyafeti hak ettiğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Dawn O'Shea. Study Shows UK Sniffer Dogs Have a Nose for Prostate Cancer, Medscape, Feb 19, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler