Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni araştırmalar egzersizin, erken Parkinson hastalığı (PD) olan yüksek riskli hastalarda bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştür. Araştırmacılar, APOE ε4 taşıyıcıları olan PD hastalarının, APOE olmayan ε4 taşıyıcılara kıyasla daha fazla bilişsel düşüşe sahip olduğunu bulmalarına karşın bulgular aynı zamanda bu yüksek riskli grupta daha yüksek fiziksel aktivitenin bilişsel düşüşü yavaşlattığını ortaya koymuştur.

Incheon, Kore'deki Inha Üniversite Hastanesi'nden Ryul Kim liderliğindeki araştırmacılar, bu çalışmanın ana bulgusunun, daha yüksek fiziksel aktivitenin, duyarlılık analizlerinde güçlü olduğu gösterilen erken PD hastalarında daha yavaş APOE ε4 ile ilişkili bilişsel düşüşle ilişkili olması olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma 31 Mart'ta Neurology dergisinde çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Yazarlar, APOE ε4 alelinin Alzheimer hastalığı (AD) için önemli bir risk faktörü olduğunun bilinmesine karşın, biriken kanıtlar bu allelin ayrıca PD'deki bilişsel bozuklukta potansiyel bir role sahip olduğunu gösterdiğini ifade etmişlerdir. Önceki araştırmalar, fiziksel aktivitenin PD'de yararlı etkileri olduğunu göstermiş olmasına karşın bu etkilerin altında yatan mekanizma tam olarak anlaşılmamıştır. Ek veriler, fiziksel aktivitenin AD'nin gelişimi ve ilerlemesi üzerindeki APOE ε4 etkisini değiştirdiğini göstermektedir.

Yazarlar, bu gözlemlerin, fiziksel aktivitenin PD'de APOE ε4 ile biliş arasındaki ilişkiyi modüle etmede de bir rol oynadığı varsaymalarına yol açtığını, ancak PD hastalarında bu etkileşim hakkında henüz hiçbir çalışmanın bildirilmediğini belirtmişlerdir. Ekip bu etkileşimi araştırmak ve PD ilerleme belirteçlerini tanımlamak için yürütülen bir kohort çalışması olan Parkinson Progression Markers Initiative (PPMI) verilerinden yararlandıklarını bildirmiştir.

MoCA skorundaki değişiklik

Mevcut analiz, yakın zamanda PD tanısı almış ancak hastalığı için henüz tedavi almamış 173 hastayı içermektedir. Araştırmacılar grubun ortalama yaşının 63.3 ± 10.0 yıl, PD başlangıç yaşının 59.4 ± 10.0 yıl, %68'inin erkek ve 46'sının APOE ε4 taşıyıcısı olduğunu belirtmişlerdir. Dopamin taşıyıcı (DAT) aktivitesi, kayıt sırasında ve yine 2. ve 4. yıllarda görüntüleme kullanılarak değerlendirilmiştir. Bilişsel işlev ise 2., 3. ve 4. yıllarda Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testi kullanılarak değerlendirilmiştir. APOE ε4 taşıyıcıları, taşıyıcı olmayanlara göre daha genç olma eğiliminde olsalar da, PD başlangıç yaşı 2 grup arasında farklılık göstermemiş ve ayrıca demografik ve klinik değişkenler açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığı gözlemlenmiştir. Taşıyıcı olmayanlara kıyasla APOE ε4 taşıyıcılarında MoCA puanlarında daha büyük düşüşler olmuştur. APOE ε4 alleli, APOE ε4 olmayan allele kıyasla daha dik bir bilişsel düşüş oranı ile ilişkilendirilmiştir. Fiziksel aktivite, APOE ε4 ve zaman arasında önemli bir etkileşim olmakla birlikte, daha yüksek fiziksel aktivite daha yavaş APOE ε4 ile ilişkili bilişsel düşüş ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar APOE ε4 allelinin veya fiziksel aktivitenin MoCA skorundaki değişiklik üzerinde önemli bir ana etkisini bulamadıklarını belirtmişlerdir.

Mevcut çalışma, pratisyen hekimler için önemli eve dönüş mesajlarına sahiptir. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Uzmanlık Merkezi direktörü, Hollanda, Nijmegen, Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Bastiaan R. Bloem, hekimlerin hastalarda egzersizi teşvik etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bloem, ne tür bir egzersiz yapıldığının önemli olmadığını, ancak aerobik bir bileşene sahip olması, hastanın düşmemesi için güvenli olması, hastanın nefes almasına neden olacak kadar yoğun olması ve hastaların buna bağlı kalması için kişiselleştirilmesi ve keyifli olması gerektiğini vurgulamıştır.

Medikaynak Referanslar

Batya Swift Yasgur MA, LSW, Can Exercise Prevent Cognitive Decline in Early Parkinson's?,  Medscape, Apr 06, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler