Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Otizm spektrum bozukluğu, bazı ortak özellikleri değişen derecelerde paylaşan çok çeşitli alt tipleri kapsar. Bu özellikler arasında tekrarlayan davranışlar ve sözlü ve sözsüz iletişim ve sosyal etkileşim ile ilgili zorluklar yer almaktadır. Otizm spektrumundaki hiçbir birey, aynı kombinasyon veya derecelerde semptomlara sahip değildir. Otizmli bazı insanlar bağımsız yaşayabilir, bazıları ise günlük yaşamda yardıma ihtiyaç duyabilir.

Beyindeki sinir hücreleri veya nöronlar arasındaki fazla bağlantılar, otizmin bir özelliğidir. Beyin çocukluk döneminde nöronlar arasındaki artmış bağlantıyı doğal olarak kaldırır. Bununla birlikte, otizmli çocuklarda fazla bağlantılar kaldırılmamaktadır.

Çok sayıda araştırma, fiziksel aktivitenin sağlıklı insanlarda önemli beyin değişikliklerine yol açabileceğini ve hatta yaşlanmaya eşlik eden beyin dejenerasyonunu geciktirebileceğini göstermiştir. Otizmli çocukları içeren küçük çalışmalar yürüten bilim insanları da egzersizin tekrarlayan davranışları ve sosyal etkileşimdeki zorlukları azalttığını fark etmişlerdir. Daha yakın zamanda, araştırmacılar otizmli kişilerde, beyin devrelerindeki bağlantıların, bozukluğu olmayanlara göre daha uzun süre devam ettiğini bulmuştur. Ayrıca semptom şiddeti, bağlantı süresiyle paralel olarak artmaktadır.

Japonya'dan yapılan yeni çalışmada, otizm spektrum bozukluğunu modellemek için yetiştirilen farelerde egzersizin, beyin devrelerinde fazla bağlantıların kaldırılmasını ve otizm benzeri davranışların azalmasını teşvik ettiği gösterildi. Egzersiz, farelerin beynini, otizmin bazı özelliklerini azaltabilecek şekilde değiştiriyordu.

Otizm spektrum bozukluğu için bir model olarak yetiştirilen fareler, durumun kalıcı özelliklerinin çoğuna sahipti. Daha önce tanışmadıkları farelerle çok fazla etkileşime girmiyorlar ve tekrarlayan tımarlama hareketleri sergiliyorlardı. Ayrıca, yeni çevrelerinde yiyeceklerini yemeyi geciktirmek gibi anksiyete belirtileri de gösteriyorlardı. Araştırmacılar, otizmli 4 haftalık farelerin kafeslerine koşu tekerlekleri koydular. Daha sonra fareleri 8 haftalıktan yetişkinliğe erişene kadar gözlemlediler.

Egzersiz ile 30 Günde Sağlıklı Farelere Benzer Davranışlar

Farelerin bir kısmı çok yoğun bir şekilde çalışırken, diğerleri çok az çalıştı. 30 gün sonra, kullanılan otizmli farelerinin davranışının otizmsiz sağlıklı farelerin davranışlarına benzer olduğunu gördüler. Araştırmacılar daha sonra otizmli farelerin beyinlerini incelediler. Hafıza için önemli olan ve yetişkin beyninde yeni sinir hücreleri yapan bir alan olan hipokampustaki belirli yapılara özellikle dikkat ettiler. Beyindeki ölü hücreleri ve diğer atık maddeleri kaldıran bağışıklık hücreleri olan mikroglianın, aktif hücreleri bozulmadan bırakırken, sinir hücreleri arasındaki daha az aktif bağlantıları ortadan kaldırdığına dair kanıt buldular.

Bu etkide mikroglianın rolünü tam olarak açığa çıkarmak isteyen ekip daha sonra otizmsiz-erişkin olmayan farelerde mikroglia aktivitesinin önlenmesinin etkisini test ettiler. Mikroglia aktivitesinin olmadığı 5 günden sonra, bu farelerdeki davranışlar, beyin bağlantılarının yoğunluğu bozulmamış, mikroglia aktivitesine sahip farelerden farklıydı.

Araştırmacılar, gönüllü egzersizin, genel sağlığı iyileştirmek için ilaçsız ve güvenli bir yol olabileceğini belirttiler. Çalışmanın, nörogelişimsel bozukluklarda davranışsal ve sinaptik anormalliklerin modülasyonunda gönüllü egzersizin rolünü ortaya koyduğunu aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Andoh et al. Exercise Reverses Behavioral and Synaptic Abnormalities after Maternal Inflammation, Cell Reports 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler