Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çalışma fiziksel aktiviteden kardiyovasküler yarar elde etmede beynin rolünü vurguluyor. Amerikan Kardiyoloji Derneğinin 71. Yıllık Bilimsel Oturumunda sunulan bir araştırmaya göre düzenli fiziksel aktivite depresyon veya anksiyetesi olan bireylerde kardiyovasküler yararı neredeyse iki katına çıkarıyor.

Araştırma bulguları, egzersizin beynin strese karşı koyan kısımlarını destekleyerek kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiğine dair artan kanıtlara katkıda bulunmaktadır. Çalışmada haftada önerilen fiziksel aktivite miktarını gerçekleştiren kişilerin önemli bir kardiyovasküler sorun yaşama olasılığının daha az egzersiz yapanlara göre %17 daha az olduğu bulunmuştur. Bu yarar anksiyete veya depresyonu olanlarda %22 risk azalmasına yol açarken anksiyete veya depresyonu olmayanlarda %10 risk azalmasına yol açmıştır.

Massachusetts General Hospital’dan araştırmacı Dr. Hadil Zureigat ‘Bu bulgu fiziksel aktivitenin beynin strese verdiği yanıt üzerindeki etkisini vurguluyor. Bu egzersizin sadece anksiyete ya da depresyonu olanlarda etkili olduğu anlamına gelmez’ demiştir.

COVID-19 pandemisi sırasında hem depresyon hem de anksiyete oranları arttı ve kalp hastalığı ABD'de önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Araştırmacılar, Massachusetts General Brigham Biobank veri tabanındaki 50.000'den fazla hastanın sağlık kayıtlarını incelemiştir. 4.000'den fazla hastada kardiyovasküler sorun saptanmıştır. Araştırmacılar ilk olarak bir anket uygulayarak haftada en az 500 metabolik eşdeğer (MET) (haftada en az 150 dakika orta şiddette) egzersiz yaptıklarını bildiren hastalar arasında majör koroner olay oranlarını değerlendirmiştir. Analiz, önerilen egzersizi yapan kişilerin olumsuz bir kardiyovasküler olaya maruz kalma olasılığının %17 daha az olduğunu ortaya koymuştur.

Daha sonra bu örüntünün depresyon veya anksiyete tanısı konan hastalardaki görünümüne baktmışlardır. Bu ikinci analiz depresyonu olan hastaların kardiyovasküler risk azalması açısından egzersizden iki kattan fazla yarar sağladığını ortaya koymuştur. Anksiyetesi olan hastalarda egzersizin yararı olmayanlarla benzer bulunmuştur.

Depresyon veya anksiyetesi olan bireylerde strese bağlı sinirsel aktivite ve kardiyovasküler hastalık riski daha yüksektir. Zureigat ‘Araştırmamız fiziksel aktivitenin kardiyovasküler riski azaltmak için harekete geçirdiği strese bağlı nöral mekanizmaların önemini vurgulamaktadır. Herhangi bir düzeyde egzersiz özellikle depresyon veya anksiyetesi olanlar için yararlıdır. Fiziksel aktivite sadece kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kardiyovasküler hastalık risklerini de güçlü bir şekilde azaltacaktır’ demiştir.


Medikaynak Referanslar

Exercise holds even more heart health benefits for people with stress-related conditions, Science Daily, March 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler