Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kadınlar, multipl skleroz (MS) gelişimi için erkeklere oranla iki kat daha fazla riske sahipken, annelik ile hastalık arasında ilişki olup olmadığını anlamak önemlidir. MS relapslarının gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde azaldığı ancak postpartum ilk 3-6 ayda tekrar artma eğilimi gösterdiği gözlenmiştir. Anne sütü, hem nüks riski, hem de MS'te bir düşüş ile bağlantılı olarak zamanla tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Yapılan yeni bir çalışmada, emzirmenin yeni anneleri MS'den koruyup koruyamayacağı araştırıldı. Çalışmada 15 ay veya daha uzun süre emzirmenin, annelerde daha sonraki bir zamanda multipl skleroz gelişmesini engelleyebildiği gösterildi. Ekip, korelasyonun nedenselliğe işaret etmediği, ancak emzirmenin iyi bir uygulama olduğu yönünde uyarıda bulunuyor.

Araştırmacılar çalışmaya, yeni tanı MS veya MS'e dönüşebilen klinik izole sendrom (CIS) tanılı 397 kadın katılımcıyı dahil ettiler. Gruptaki kadınların yaş ortalaması 37’di. Bu gruptaki sonuçlar, ırk ve yaş açısından eşleştirilmiş ve MS tanısı bulunmayan 433 kadından oluşan bir grubun sonuçları ile karşılaştırıldı. Tüm kadınlar, gebelik dönemi, emzirme uygulamaları ve kontraseptif kullanımı gibi konuyla ilgili anket formlarını kullanarak değerlendirildi. Sağlıklı kadınların 85’i ve MS veya CIS'lı kadınların 44’ü, 15 ay veya daha uzun süre emzirdiklerini, MS'li kadınlardan 118'i ve sağlıklı kadınlarda 110’u, 0 ila 4 ay arasında emzirdiklerini belirttiler. Araştırmacılar sonuçları incelediklerinde, tek bir gebelik sonrasında veya birkaç gebelikte kümülatif olarak 15 ay veya daha uzun süre anne sütü veren kadınların, MS gelişme risknini en düşük olduğunu buldular. Bu kadınlarda MS veya CIS geliştirme riski, emzirmemiş kadınlara göre yüzde 53 daha düşüktü.

Araştırmacılar aynı zamanda ovülasyonun çalışma sonuçlarına herhangi bir etkisinin olup olmadığını anlamak için kadınların menstrüel sikluslarının uzunluklarını ve öykülerini araştırdılar. Sağlıklı kadınlardan 44’ü ve MS veya CIS’lı kadınların 27’si, ilk adet görme yaşlarının 15 ya da daha sonrasında olduğunu belirttiler. MS'li veya CIS’lı kadınların ise 131’i ve sağlıklı kadınların 120’si, ilk adet döngüsünde 11 yaşın altındaydı. İlk adet görüldüklerinde 15 ya da daha büyük yaştaki kadınların, ilk periyotları 11 ya da daha erken yaşta olan kadınlara göre MS ve CIS gelişme riskinin %44 daha düşük olduğu tespit edildi. Bu bulgular, katılımcıların ovülasyon yılı sayısının MS geliştirme riski üzerinde etkili olmadığını gösteriyordu. Çalışmada ilk doğumdaki yaş, çocuk sayısı ve hormonal kontraseptif kullanımı gibi diğer faktörlerin de MS riski ile ilişkisi olmadığı bulundu.

Uzmanlar uzun süre emzirmek ve MS riskinde azalma arasında bir korelasyon bulmalarına rağmen, bu korelasyonun nedensellik içermiyor olabileceğini belirttiler. Bununla birlikte, bulguların emzirmenin teşvik edilmesi gerektiği şeklinde değerlendirilebileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Annette Langer-Gould et al. Breastfeeding, ovulatory years, and risk of multiple sclerosis Published online before print July 12, 2017 Neurology 10.1212/WNL.0000000000004207

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler