Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Danimarka’da yapılan bir araştırmada vücut kitle indeksi (VKİ) ile mortalite arasında U şekilli bir patern gösteren bir ilişki olduğu ortaya kondu. Araştırmacılar çoğu ülkede ortalama VKİ’nin giderek arttığını ve obez bireyler arasında kardiyovasküler risklerin prevelansının giderek azalabileceğini iddia ettiler. Bu yüzden de en düşük tüm nedenli mortalite ile ilişkili VKİ değerinin değişmiş olabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar 3 ayrı dekatta aynı genel popülasyonda VKİ ve tüm nedenli ölümler arasındaki ilişkiyi incelediler. Kopenhag Kalp Çalışmasından 1976-1978 yılları arasında 13,704 kişiyi ve 1991-1994 yılları arasında 9,482 kişiyi, Kopenhag Genel Popülasyon Çalışmasından 2003-2013 yılları arasında 97,362 kişiyi çalışmalarına dahil ettiler. Tüm katılımcıları Kasım 2014’ten çalışmaya dahil edildikten sonra göç edene kadar ya da ölene kadar takip ettiler.

Araştırmacılar bu gözlemsel çalışmada VKİ çizgileri kullanarak ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği kategorilerde modellediler. VKİ’yi kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölümü şeklinde hesapladılar.

Araştırmacılar çalışma boyunca 1976-1978 kohortunda toplam 10,627 ölüm ( mortalite oranı %78), 1991-1994 kohortunda 5,025 ölüm (mortalite oranı %53) ve 2003-2013 kohortunda 5,580 ölüm (mortalite oranı %6) gözlemlediler. Kanser nedenli ölümler hariç, VKİ’nin tüm nedenli, kardiyovasküler nedenli ölümler ve diğer ölümler ile ilişkisinin U şekilli olduğunu gördüler. En düşük tüm nedenli mortalite ile ilişkili VKİ değerini 1976-1978 kohortunda 23,7, 1991-1994 kohortunda 24,6 ve 2003-2013 kohortunda 27 olarak hesapladılar. Kardiyovasküler mortalite için hesaplanan VKİ değerlerini 1976-1978 kohortunda 23,2, 1991-1994 kohortunda 24 ve 2003-2013 kohortunda 26,8 olarak değerlendirdiler. Tüm nedenli mortalite için çok değişkenli düzeltilmiş risk oranlarını, VKİ 30 ve üzeri olanların VKİ 18,5-24,9 olanlara göre, 1976-1978 kohortunda 1,31, 1991-1994 kohortunda 1,13 ve 2003-2013 kohortunda 0,99 olarak hesapladılar.

Araştırmacılar sonuçlara baktıklarında en düşük tüm nedenli mortalite ile ilişkili VKİ değerinin 1976-1978 kohortundan 2003-2013 kohortuna kadar geçen sürede 3,3 arttığını gördüklerini belirttiler. Bu değişimin nedeninin ve etkilerinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğunu söylediler.

Medikaynak Referanslar

Shoaib Afzal et al. Change in Body Mass Index Associated With Lowest Mortality in Denmark, 1976-2013, JAMA. 2016;315(18):1989-199 6.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler