Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

JAMA Pediatrics'te 19 Nisan'da yayınlanan bir çalışmada, doğum sırasında epidural kullanımı, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) daha sonraki teşhisi ile bir bağlantı göstermemiştir. İlk analiz bir ilişki göstermesine karşın, çok çeşitli demografik, tıbbi ve doğum faktörleri için ayarlama bu bağlantıyı ortadan kaldırmıştır. Yazarlar, bulgularının geçen yıl aynı dergide Kaliforniya'da yayınlanan bir çalışmada bildirilenlerden farklı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, doğum sırasında epidural kullanımını 18 aylıktan önceki otizm tanılarıyla karşılaştırmak için Kanada'nın Manitoba kentindeki bir hastanede 2005'ten 2016'ya doğan tüm bebeklerin verilerini incelediklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, planlanmış ve planlanmamış sezaryen doğumlarını ayırt etmek mümkün olmadığı için sezaryen doğum yapan kadınları dışlamışlardır. Çalışmada, ortalama 28 yaşında annelerden doğan 123.175 çocuğa bakmış olmakla birlikte annelerin %38,2'sinin doğumları sırasında epidural kullandığı bildirilmiştir. Otizm tanısı epidurallere maruz kalan çocukların %2,1'inde, olmayanların ise %1,7'sinde ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar bir dizi potansiyel faktörü kontrol ettikten sonra, farkın önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya dahil olmayan, Geisinger Commonwealth Tıp Fakültesi'nin Scranton'daki Otizm ve Gelişimsel Tıp Enstitüsü'nde nörogelişimsel çocuk doktoru ve doçent olan Scott M. Myers, bulguların önemli ama şaşırtıcı olmadığını ve geniş bir değişken yelpazesinin dahil edilmesiyle güçlendirildiğini belirtmiştir.

Uzun doğum ile otizm riski arasındaki ilişki

Myers bir röportajda epidural doğum analjezisi olan annelerin çocuklarında OSB'deki küçük artışın muhtemelen başka faktörlere atfedilebileceğine dair daha önce bildirilen birliğe şüpheyle yaklaşan birçok uzmanın şüphesini doğruladığını ifade etmiştir. Ayrıca Myers, doğum sırasında epidural analjeziye maruz kalmanın OSB riski üzerinde büyük bir etkiye sahip olması ve zaman içinde OSB yaygınlığındaki değişiklikleri hesaba katma olasılığının düşük olduğunu sözlerine eklemiştir. Myers, epidurallerin daha uzun doğum eylemine yol açabileceğini ve uzun doğumun otizm için önemli bir risk faktörü olsaydı, uzun süreli doğumun otizm riskini artırdığına dair kanıt olmasının beklendiğini ama bunun incelendiğini ve durumun böyle olmadığını belirtmiştir. Newton, MA'daki Newton Wellesley Hastanesi'nde yenidoğan tıbbında uzmanlaşan Clay Jones, araştırmaya dahil olmamış ve bulguların benzer bir değerlendirmesini sunmuştur. Jones, otizm anlayışlarının, beyin mimarisinin organizasyonunu engelleyen genetik bir durum olduğu yönünde olduğunu, bu nedenle tıbbi uygulamaları veya genel halka önerilerilerini değiştirmesi için herhangi bir çevresel nedenin kanıtının sağlam olması gerektiğini belirtmiştir. Jones, bir önceki Kaliforniya çalışmasına kıyasla, bu yeni araştırmanın daha büyük ve bir çocuğun sonunda otizm teşhisi konma riskini artırabilecek karıştırıcı değişkenleri daha iyi açıkladığını da sözlerine eklemiştir. Çalışmanın yazarları, doğum sırasında epidural kullanımın faydalarına da dikkat çekmiş ve doğum analjezisi sağlamanın en etkili yöntemi olarak kabul edildiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Study Finds No Link Between Epidural and Autism, Medscape Medical News, April 20, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler