Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Obezite, en az 12 kanser türü için nedensel bir faktör olarak belirlenmiş olmakla kanserin önde gelen değiştirilebilir nedeni olarak sigara içmenin yerini alması beklenmektedir. Bununla birlikte, obezite ve kanser arasındaki ilişki üzerine yapılan çoğu çalışma, orta yaşlı veya yaşlı katılımcıları araştırmış, geniş bir yaş aralığına yayılmış, nispeten kısa bir takibe sahiptir ve araştırmacılar tarafından karıştırıcı morbiditeler üzerinde çok az kontrole sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, obezite ve kanser arasındaki ilişkinin gücünün bir dönem etkisi nadiren değerlendirilmiş olup daha önce ilişkinin zaman içinde değişmediği varsayımı ile obezite ile ilişkili kanserin atfedilebilir yükü hesaplanmıştır. Bu bilgi eksikliğinin aksine, gençlik obezitesinin yaygınlığ, özellikle şiddetli obezite, dünya çapında artmıştır ve bu da gençlerdeki kanser insidansındaki artışa paralel olduğunun kanıtıdır.

Araştırmacılar 2,3 milyon ergenin temsili bir kohortunda, 17 yaşında ölçülen vücut kütle indeksi (BMI) ile kanser insidansı ve kanser geliştirenlerdeki mortalite arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ülke çapında, 1967-2010 yılları arasında işe alım zorunlu tıbbi muayenesinde, nüfusa dayalı ergenlerde, boy ve kilo ölçülmüş ve BMI, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar referans olarak 5 ila 49. BMI persentil grubunu kullanan kanser vakaları için tehlike oranlarını (HRs) ve %95 CIs tahmin etmek için Cox orantılı tehlike modellerini uyguladıklarını belirtmişlerdir. Birincil sonuç, İsrail Ulusal Kanser Kayıt Defterinde kaydedilen 1 Ocak 1967 ve 31 Aralık 2012 arasında herhangi bir kanser teşhisidir. Başlangıçta (askeri işe alım değerlendirmesinden önce) kanser teşhisi konan katılımcılar bu analizden çıkarılmıştır. Bu çalışmanın ikincil sonucu ise, 1 Ocak 1967 ve 31 Aralık 2017 tarihleri ​​arasında kanseri olan kohort üyeleri arasında tüm nedenlere bağlı mortalite olarak belirtilmiştir.

Ergenlik Dönemi Yüksek Vücut Kitle Endeksi ve Artan Kanser Riski

Yapılan çalışmada 1 Ocak 1967 ile 31 Aralık 2010 arasında incelenen 2.458,170 katılımcıdan 160 040 hariç tutulmuş olup 2.298,130 katılımcıdan 928 110 kadın ve 1.370,020 erkek olarak belirtilmiştir. Erkeklerde 29.542,735 kişi yıllık takip sırasında 26 353 vakada kanser vakası, 18.044,863 kişi yıllık takipte kadınlarda 29 488 vakada kanser vakası kaydedilmiş olup BMI persentillerinde kanser insidansı giderek artmıştır. Araştırmacılar ayarlanmış HR, ergen obezitesi olan erkeklerde 1 • 26 (% 95 CI 1 • 18-1 • 35) olarak belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada kadınlar arasında, obezitenin servikal ve meme kanserleri ile ters ilişkilerinin neden olduğu obezite ve genel kanser arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Araştırmacılar bu kanserler hariç tutulduğunda, ergen obezitesi olan kadınlar arasında, kansere göre ayarlanmış HR 1: 27 (1 • 13-1 • 44) olarak belirtmişler ve her iki cinsiyette de yüksek BMI (≥85. persentil), 10 yıl sonra artan kanser riski ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki, kohortun geç döneminde ve kohortun erken döneminde vurgulanmış olup BMI mortalite riski ile pozitif ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Araştırmacılar yüksek BMI için öngörülen nüfusla ilişkili riskin erkekler için %5 • 1 (4 • 2-6 • 1) ve kadınlar için %5 • 7 (4 • 2-7 • 3) olarak belirtmişlerdir. Sonuç olarak, ergenlik döneminde artan BMI, her iki cinsiyette de 30 yaşından itibaren artan kanser insidansı ile ilişkili olmakla birlikte kanserli insanlar arasında, ergen obezitesi öyküsünün, daha yüksek vaka ölüm oranı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar ergenlerde yükselen BMI eğilimlerinin, kanserin önlenmesi için önemli bir müdahale hedefi oluşturabileceğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Furer A, Afek A, Sommer A, et al. Adolescent obesity and midlife cancer risk: a population-based cohort study of 2·3 million adolescents in Israel. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(3):216‐225. doi:10,1016/S2213-8587(20)30019-X

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler