Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Bu yıl ESC Kongresi'nde sunulan araştırmaya göre, gecede sekiz saatten az uyuyan ergenlerin, yeterli uykuya sahip akranlarına kıyasla fazla kilolu veya obez olma olasılıkları daha yüksek. Daha az uyuyanlarda aşırı kilo ile birlikte belde yağlanma, hipertansiyon, lipid ve glikoz düzeylerinde yükselme gibi bulgulara daha fazla rastlanmıştır.

İspanya Ulusal Kardiyovasküler Araştırma Merkezi (CNIC) araştırmacısı yazar Jesús Martínez Gómez: "Çalışmamız, ergenlerin çoğunun yeterince uyumadığını ve bunun aşırı kilo ve kilo alımını teşvik eden özelliklerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Şu anda bu alışkanlıklarının ekrana bakma süresiyle ilişkili olup olmadığını araştırıyoruz, bu da ergenlerin kendilerinden küçüklere göre neden daha az uyuduğunu açıklayabilir." dedi.

Bu çalışma, İspanya'da ortaokullarda yürütülen bir programa katılan 1.229 ergende uyku süresi ve sağlık arasındaki ilişkiyi inceledi. Katılımcıların yaş ortalaması 12 olup eşit sayıda kız ve erkek öğrencilerden oluşuyordu.

Uyku; 12, 14 ve 16 yaşlarındaki her katılımcıda üç kez giyilebilir bir aktivite izleyici ile yedi gün boyunca ölçüldü. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi 6-12 yaşındakiler için 9-12 saat ve 13-18 yaşındakiler için 8-10 saat gece uykusu öneriyor. Katılımcılar çok az uyuyanlar (7 saatten az), az uyuyanlar (7-8 saat) ve optimal uyuyanlar (8 saat ve üzeri) olarak kategorize edildi.

Obezite vücut kitle indeksine göre belirlendi. Araştırmacılar; bel çevresi, kan basıncı ve kan şekeri ile lipid düzeylerini içeren negatif (daha sağlıklı) ile pozitif (sağlıksız) değerler arasında değişen bir metabolik sendrom puanı hesapladılar.

12 yaşındaki katılımcıların sadece %34'ü gece en az 8 saat uyurken 14 ve 16 yaşındaki katılımcıların sırasıyla %23 ve %19'u 8 saat uyumuştu. Erkekler daha az uyuma eğilimindeydi. En çok uyuyan ergenler daha kaliteli uykuya sahipti, bu da daha kısa uyuyanlara kıyasla gece daha az uyandıkları ve yatakta daha fazla zaman geçirdikleri anlamına geliyor. Fazla kilo/obezite prevalansı 12, 14 ve 16 yaşında sırasıyla %27, %24 ve %21 idi.

Uyku süresi, fazla kilo/obezite ve metabolik sendrom puanı arasındaki ilişkiler; ebeveyn eğitimi, göçmenlik durumu, orta ve yüksek fiziksel aktivite, sigara içme durumu, enerji alımı, şehir (Madrid veya Barselona) ve okul için ayarlandıktan sonra analiz edildi.

Optimal uyuyanlarla karşılaştırıldığında, 12 ve 14 yaşında çok az uyuyanlarda aşırı kilo/obezite sırasıyla %21 ve %72 daha fazlaydı. 12 ve 14 yaşındaki optimal uyuyanlara kıyasla, az uyuyanların aşırı kilolu/obez olma olasılığı sırasıyla %19 ve %29 daha fazlaydı. Benzer şekilde, hem çok az hem de az uyuyanlar, optimal uyuyanlara kıyasla 12 ve 14 yaşlarında daha yüksek ortalama metabolik sendrom puanına sahipti.

Bay Martínez Gómez şunları söyledi: "Yetersiz uyku ve sağlık sorunları arasındaki bağlantılar, enerji alımı ve fiziksel aktivite düzeylerinden bağımsızdı; bu da uykunun kendisinin önemli olduğunu gösteriyor. Okullar iyi uyku alışkanlığı edinilmesine yardımcı olmalıdır. Ebeveynler, tutarlı bir uyku saati vererek ve akşamları ekran başında geçirilen zamanı sınırlayarak iyi bir örnek oluşturabilir. Bu küresel sağlık sorununun üstesinden gelmek için kamu politikalarına da ihtiyaç vardır."

Medikaynak Referanslar

European Society of Cardiology. Insufficient sleep in teenagers is associated with overweight and obesity. ScienceDaily, 24 August 2022

www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220824102909.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler