Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Erkeklerde meme kanseri nadirdir. Ancak yeni araştırmalar gösteriyor ki, erkeklerde sıklıkla şüphelenilmediğinden, teşhis genellikle tümör vücuda yayılmaya başladıktan sonra yapılmaktadır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden bir araştırma ekibi, meme kanseri olan erkeklerin yaklaşık yarısının, tümöre yakın veya uzak dokulara yayıldıktan sonra tanı aldığını belirtti.

Geç tanı ölümcül olabilir: Genel olarak, erken teşhis edilen erkek meme kanseri hastalarında beş yıllık sağkalım yaklaşık % 99'du, ancak teşhis üzerine tümörleri zaten "uzak" bölgelere yayılmış olan erkekler için sağkalım yaklaşık % 26'ya düştü. CDC ekibi, her 10 erkek meme kanseri vakasından yaklaşık birinin -% 8,7 - geç bir aşamada teşhis edildiğini belirtti.

New York'taki Northwell Sağlık Kanseri Enstitüsü'nde meme cerrahisini yöneten Dr. Alice Police, "Erkekler daha sonra tanı alma eğilimindedir çünkü onlar ve birinci basamak doktorları meme kanseri aramıyorlar" dedi. Yeni çalışma "birinci basamak hekimlerini erkekleri göğüs kitleleri ve aile öyküsü [meme kanseri] konusunda sorgulamaya teşvik ediyor", diye ekledi Police. Yine de, erkek meme kanserleri nadirdir: CDC'ye göre, yaklaşık 2.300 vaka - veya Birleşik Devletler'deki toplam meme kanseri yükünün %1'i - erkeklerde görülmektedir. CDC'nin Kanser Önleme ve Kontrol Bölümü'nden Taylor Ellington liderliğindeki ekip, "ve kadınlarla karşılaştırıldığında, risk yaşla birlikte artıyor ve erkekler daha sonraki bir hastalık aşamasında teşhis alıyorlar" dedi.

Ellington ve meslektaşları, 2007 ile 2016 yılları arasında meme kanseri teşhisi konan yaklaşık 15.000 erkeğin sonuçlarını izlemek için ABD sağlık verilerini kullandı. Araştırmacılar, erken tespit edilirse, bu kanserlerin oldukça iyileştirilebilir olduğunu ve neredeyse tüm erkeklerin lokalize tümör tanısı aldığını ve en az beş yıl hayatta kaldığını buldular. Ancak yayılan kanserler çok daha vahim bir prognoz sunuyordu ve azınlık bir kısım erkeğin daha sonraki bir aşamada teşhis edilme olasılığı daha yüksekti. Genel olarak, beyaz erkeklerin %8'inden biraz fazlasına ve Hispanik erkeklerin yaklaşık %7'sine kıyasla meme kanseri olan siyahi erkeklerin %12'sinden biraz fazlası, tümör uzak bir bölgeye yayıldıktan sonra teşhis edildi.

Zamanında ve agresif tedavi de uzun vadeli hayatta kalmanın anahtarı gibi görünmektedir. Ellington'ın grubu, "Meme kanseri olan erkekler arasında 5 yıllık genel sağkalım, herhangi bir tedavi görmeyenler veya birincil radyasyon tedavisi alanlar için (yalnızca), herhangi bir tür mastektomi uygulananlara göre daha kötüydü" dedi. Diğer bir konu ise erkeklerde meme kanseri belirtileri kadınlardan farklı değildir. Çalışma yazarlarına göre bu semptomlar "ağrısız bir yumru veya göğüs dokusunda kalınlaşma, ciltte çukurlaşma, buruşma, kalınlaşma, kızarıklık veya pullanma ve meme başı akıntısı, ülserasyon veya retraksiyon içerebilir".

Ayrıca, kadınlarda meme kanseri risklerini artırabilen aynı genler - BRCA1 ve BRCA2 - erkeklerde benzer şekilde çalıştığı için aile öyküsü önemlidir. Police, "Meme kanseri olan erkeklerin kadınlardan daha yüksek oranda genetik mutasyona sahip olduğunu biliyoruz ve bu nedenle bu bireyleri teşhis etmek için tanıda daha erken aşamaya neden olabilecek bir fırsat var." dedi.

Ellington'ın ekibine göre, "Hastalarla düzenli olarak aile sağlığı geçmişini tartışmak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yüksek risk altında olabilecek erkekleri belirlemelerine yardımcı olabilir." Yazarlar, endişe verici bir aile öyküsü alındıktan sonra, kendi kendine meme muayenelerinin - 35 yaşında başlayarak - teşvik edilmesi gerektiğini ve bu erkeklerin "genetik mutasyonlar için danışmanlık ve testlerden geçmesi" gerektiğini söyledi. Çalışma, CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporunun 16 Ekim sayısında yayınlandı.

  1. Benzer İçerikler