Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Spondiloartrit (SpA) hastalarının büyük bir kısmı, üreme dönemleri boyunca hastalıktan etkilenir ve aktif hastalığı kontrol etmek için gerekli biyolojik DMARD'lar (bDMARD'lar) ile tedavi alırlar. Son öneriler, gebelik öncesi konsültasyon danışmanlığı ve bDMARD tedavisi ile ilgili stratejiler sunmuştur. Buna karşın, erkeklerde bDMARD'ın gebelik öncesi kullanım güvenliği konusunda sınırlı veri vardır. bDMARD'lara maruz kalan daha küçük gruplarda ve büyük erkek kohortlarında doğurganlık, gebelik ve çocuk sonuçlarını değerlendiren önceki çalışmalar, tümör nekroz faktörü alfa inhibitörleri (TNFi) tarafından spermatogenezde bozulma olmadığını göstermektedir. Gebelik ve çocuk sonuçları, maruz kalmayan hastalara veya genel popülasyona kıyasla normal bulunmuştur. Erkek fertilitesi üzerindeki ilaç etkileri sperm analizi gerektirir ve genellikle sınırlı sayıda birey içerir. Erkek maruziyetinden sonraki hamilelik ve doğum sonuçları, idari kayıtlara dayanarak incelenebilir, ancak analizler çoğunlukla retrospektif bir şekilde yapılır, hastalık aktivitesi ve ilaca maruz kalma süresi ile ilgili veriler nadiren mevcuttur ve partnerlerdeki gebelik seyri sıklıkla kaydedilmemektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, spondiloartritli erkeklerin tümör nekroz faktörü inhibitörlerine (TNFi) maruz kaldığı çiftlerde gebelik başarısı ve sonuçları incelendi. Altı Romanya Romatoloji merkezinden, SpA tanısı konmuş erkek hastalar ve çocukları prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Vakalar, doğum öncesi dönemi de içeren süre dahil olmak üzere, >12 ay boyunca sürekli TNFi maruz kalan babalardı.

5 Hastada Uzun Dönemde Normospermi

Altı merkezde TNFi'ye maruz kalan 202 SpA tanılı erkek hastanın ortalama yaşı 30’du. Bunlar arasında, sürekli, uzun dönem TNFi ile tedavisine maruz kalan ankilozan spondilitli 27 erkek ve 33 gebelik değerlendirildi. 30 sağlıklı çocuk dünyaya geldi. Kişisel nedenlerle üç elektif kürtaj yapıldı. Spontan kürtaj, preeklampsi / eklampsi, ölü doğum, doğuştan malformasyonlar veya çocuklarda patolojiler gelişmedi. Beş hasta uzun dönem TNFi tedavisinden önce ve sonra normospermi gösterdi.

Araştırmacılar, gebelik öncesi dönem de dahil olmak üzere uzun dönem TNFi tedavisine maruz kalan hastalarda gebelik ve çocuk sonuçlarının prospektif analizi ile, TNFi'lerin üreme kapasitesi ve çocukların sağlık durumu hakkında güven verici olduğunu belirttiler. Bu bulguları doğrulamak için daha geniş prospektif, kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu da aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Mihaela C. Micu, Monika Ostensen, Violeta Bojincă, Oana Șerban, Minodora Mihai, Cristina Suța, Anamaria Ramazan, Luminița Enache, Anca Bobircă, Sergiu Pătcaș, Romeo Micu and Ruxandra Ionescu. Pregnancy outcome in couples with males exposed to long term anti –TNF alpha blocker therapies – a prospective study, The Journal of Rheumatology March 2019, jrheum.180588.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler