Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD'de yapılan bir araştırma, kolonoskopide 9 mm'den daha büyük poliplere sahip 40 ila 59 yaşlarındaki yetişkinlerin oranının son yıllarda arttığını öne sürmektedir. Araştırmacılar, 2002 ile 2014 yılları arasında kolonoskopi yapılan 40 ila 49 yaşları arasındaki 87.745 hasta ve 50 ila 59 yaşındaki 310.905 hasta ile ilgili Klinik Sonuçlar Araştırma Girişimi'nden elde edilen verileri incelemişlerdir. Araştırmacılar 9 mm'den büyük polip prevalansının 2002'den 2005'e kadar düşerken, araştırmadaki tüm yaş grupları için prevalansın 2005'ten 2014'e kadar yükselmiş olduğunu bildirmişlerdir. Gastroenterology'deki rapora göre, 9 mm'den büyük polip prevalansındaki artış, 40 ila 44, 45 ila 49, 50 ila 54 ve 55 ila 59 yaşları arasında artmıştır. Portland'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü başkanı kıdemli çalışma yazarı Dr. David Lieberman, 50 yaşından önce kolorektal kanser (CRC) oranlarında bir artış gördüklerini, bu nedenle 9 mm'den daha büyük polipler gibi kanser öncülü lezyonların oranında bir artış olabileceğini belirtmiştir. Dr. Lieberman, çalışmalarının, genç bireylerde kanser öncü oranlarının da zamanla değiştiğini gösteren ilk çalışmalardan birisi olduğunu ifade etmiştir. Çalışmanın, ailesinde kolorektal kanser öyküsü olan, polip veya kolorektal kanser sürveyansına ihtiyaç duyan, bu tümörler için ortalama risk taşıyan veya tanısal bir değerlendirme gerektiren hastaları içerdiği bildirilmiştir. 2005 yılında, 9 mm'den büyük polip prevalansı 40 ila 44 arasında en düşüktü ve yaşla artarak 55 ila 59 arasındaki hastalar arasında en yüksek orana ulaşmıştır. 2014 yılına gelindiğinde prevalansın 40 ila 44 yaş arasında hala en düşük seviyede olduğu ve yaşla birlikte artarak 55 ila 59 yaş arasındaki hastalarda en yüksek orana ulaştığı bildirilmiştir.

Kolon polipleri için çevresel veya kişisel risk faktörleri

Çalışma ekibi, Amerikan Kanser Derneği ve Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Gücü'nün, sağlayıcıların 45 yaşından itibaren kolorektal kanser taramasını düşündüğü klinik uygulama önerilerinin önemini vurgulamışlardır. Araştırmacılar, çalışmalarının bir sınırlamasının, verilerin ABD'deki artan sayıda insanın neden erken başlangıçlı kolorektal kanser geliştirdiğini tam olarak açıklamaması olarak belirtmişlerdir. Oakland'daki Kaiser Permanente Northern California'da bir gastroenterolog ve araştırmacı olan Dr. Douglas Corley, muhtemelen artışın bir kısmının daha fazla kolonoskopi yapılmasından kaynaklandığını, bu nedenle, daha önce 50-51 yaşlarında teşhis edilmiş olabilecek yavaş büyüyen bazı kanserlerin bunun yerine 48-49 yaşlarında teşhis edildiğini ifade etmiştir. Çalışmaya dahil olmayan Dr. Corley, e-posta yoluyla yaptığı açıklamda, yine de, son yıllarda kolonoskopinin daha fazla kullanılmasını hesaba katsa bile, daha genç başlangıçlı kanser insidansının gerçekten arttığının açık olduğunu belirtmiştir. Dr. Corley, obezite veya meyve ve sebzelerle düşük beslenme gibi kolon polipleri için çevresel faktörlerin veya kişisel risk faktörlerinin erken başlangıçlı kolorektal kanserin artan yaygınlığında rol oynayabileceğini de sözlerine eklemiştir. Dr. Corley, bu eğilimi daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da belirtmiştir. Ancak, Charlottesville'deki Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Andrew Wolf, çalışma sonuçlarının 45 yaşında taramaya başlama ihtiyacını pekiştirdiğini ifade etmiştir. Çalışmaya dahil olmayan Dr. Wolf e-posta ile yaptığı açıklamda eğer insanlar kolonoskopi yaptırma konusunda isteksizlerse, dışkı bazlı taramanın kolay olduğunu, evde herhangi bir hazırlık yapılmadan yapılabileceğini ve kolonoskopi gibi kolorektal kanserden gereksiz yere hayatını kaybetme riskini kesinlikle azaltabileceğini belirtmiştir.

Medikaynak Referanslar

Lisa and Rapaport, More Adults Aged 40-59 Have Polyps Greater Than 9 mm on Colonoscopy, Medscape, Jan 14, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler