Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Primer Sjögren sendromu (SS), genellikle vakaların %15'inde ciddi sistemik komplikasyonlarla, 40 ila 60 yaş arasında başlar.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, erken başlangıçlı hastalığın belirli bir fenotip ile ilişkili olup olmadığını ve kötü bir sonucun ön görücüsü olup olmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Birincil Sjögren sendromunda sistemik tutulumu öngören faktörleri belirlemeye çalışan ileriye dönük, çok merkezli, prospektif, ulusal bir Fransız veri tabanı olan ASSESS kohortuna alınan 393 hastanın biyolojik ve klinik verileri tanıdaki yaşa göre karşılaştırılmıştır. Çalışmaya erken başlangıçlı Sjögren sendromu tanısı almış 55 hasta ve geç başlangıçlı hastalığı olan 338 kişi dahil edilmiştir.

Araştırmada klinik ve biyolojik semptomlar başlangıçta ve tanıdan 5 yıl sonra karşılaştırılmıştır. Hastalık aktivitesini ölçmek için EULAR Sjögren Sendromu Hastalık Aktivite İndeksi (ESSDAI) kullanılmıştır.

Analizde erken başlangıçlı grup, geç başlangıçlı grupla karşılaştırılmış ve erken başlangıçlı hastalıkla ilişkili birkaç klinik faktör bulunmuştur. Bu faktörler ayrıca erken başlangıçlı hastalığın daha şiddetli olduğunu ve sistemik tutulumla karakterize olduğunu da göstermiştir.

Erken Başlangıçlı Hastalıkta Sistemik Tutulum Daha Fazla

Tanı yaşı 35 yıl veya daha az olarak tanımlanan, erken tanı konan 55 hasta, belirgin şekilde daha yüksek;

  • tükürük bezi genişlemesi (% 47,2’ye karşılık %33,3),
  • adenopati (% 25,5 -% 11,8),
  • purpura (% 23,6’ya karşı % 9,2) ve
  • böbrek tutulumu (% 16,4’e karşı % 4,4) sıklığı göstermiştir.

Bu hastalarda;

  • daha sık hipergamaglobulinemi (% 60,8’e karşı % 26,6),
  • daha yüksek RF pozitifliği (% 41,5’e karşı % 20,2),
  • düşük C3 seviyesi (% 18,9’a karşı % 9,1),
  • düşük C4 seviyesi (% 54,7’ye karşı % 40,2) ve
  • düşük otoantikor seviyeleri [anti-SSA ile % 84,6 -% 54,4 ve anti-SSB ile % 57,7 -% 57,7] görülmüştür.

ESSDAI skorlarındaki bazal ve 5 yıllık takip arasındaki değişim, erken başlangıçlı grupta kötüleşme eğilimi ve daha geç başlangıçlı grupta anlamlı bir iyileşme eğilimi ile dikkat çekici şekilde farklı bulunmuştur.

Araştırmacılar, erken başlangıçlı primer SS’in, ciddi sistemik hastalığın prediktif faktörleri olduğu bilinen klinik ve biyolojik özelliklerle tanımlanan spesifik bir fenotip ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. İlginç bir şekilde, ESSDAI skorunun, hastalığın başlangıcındaki yaşa bağlı olarak farklı bir gelişim gösterdiğini, erken başlangıçlı hastalığı olanların zamanla kötüleşmeye meyilli olduğunu aktarmışlardır.

Medikaynak Referanslar

Anquetil et al. Is early-onset primary Sjögren’s syndrome a worse prognosis form of the disease? Rheumatology. Published online December 17, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler